PROGRAM Program ramowy   |   Sesje plenarne   |   Panele dyskusyjne   |   Forum Biznesu PW   |   Inne wydarzenia programowe   |  
I Forum Biznesu Partnerstwa Wschodniego
30 września 2011, godz. 10.00–19.30  


Forum Biznesu Partnerstwa Wschodniego zostanie zorganizowane jako wydarzenie towarzyszące odbywającego się w dniach 29-30 września br. w Warszawie II Szczytu Partnerstwa Wschodniego. Spotkanie w Sopocie zostało zainicjowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP oraz Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan, jego współorganizatorem będzie też BUSINESSEUROPE.

W I Forum Biznesu Partnerstwa Wschodniego weźmie udział kilkuset uczestników z krajów Partnerstwa Wschodniego oraz Unii Europejskiej, w tym przedstawiciele środowisk biznesowych, rządów, Komisji Europejskiej oraz eksperci ekonomiczni.

Celem spotkania jest wypracowanie i przedstawienie rekomendacji środowisk biznesowych z krajów UE i Partnerstwa Wschodniego w sprawie kierunków rozwoju tej inicjatywy. Uczestnicy będą też mieli okazję do wymiany doświadczeń, nawiązania kontaktów biznesowych oraz do dyskusji na temat możliwości inwestycyjnych i wspólnych projektów przedsiębiorców i rządów w ramach Partnerstwa Wschodniego

W programie Forum Biznesu Partnerstwa Wschodniego znajdzie się:


Piątek, 30 września
10.00 - 11.30
Sesja otwarcia Partnerstwa Wschodniego
BIZNESOWE ZNACZENIE PARTNERSTWA WSCHODNIEGO
WSPÓŁPRACA EKONOMICZNA JAKO GŁÓWNY CZYNNIK WSPIERAJĄCY INTEGRACJĘ EUROPEJSKĄ

Prowadzenie: dr Henryka Bochniarz - Prezydent, PKPP Lewiatan; Wiceprezydent BUSINESSEUROPE
Paneliści: Philippe de Buck – Dyrektor Generalny, BUSINESSEUROPE; Beata Stelmach - Wiceminister, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polska; Jacek Krawczyk - Wiceprezydent EKES; Vera Kobalia - Minister Gospodarki i Zrównoważonego Rozwoju, Gruzja,
ministrowie gospodarki z Armenii, Azerbejdżanu,Białorusi, Mołdawii i Ukrainy.

Miejsce: Hotel Sofitel Grand, Sala Balowa
11.30 - 12.00 Przerwa na kawę
12.00 - 13.00  
Panel dyskusyjny Partnerstwa Wschodniego cz. I
WSPARCIE INSTYTUCJI FINANSOWYCH DLA PROJEKTÓW
REALIZOWANYCH W RAMACH PARTNERSTWA WSCHODNIEGO

● Jakie narzędzia wsparcia projektów w krajach Partnerstwa Wschodniego mają do zaoferowania europejskie instytucje finansowe?
● Co zdecydowało o sukcesie projektów finansowanych z tych źródeł?
● Jakie zidentyfikowano problemy w dostępności tych środków?
● Jakie wymagania stawiane są przedsiębiorcom pragnącym skorzystać z instrumentów finansowych na projekty w krajach Partnerstwa Wschodniego?
● Jakie działania należy podjąć, aby instrumenty te były „bliżej biznesu”?
13.15 - 14.00  


14.00 - 14.20
 
Panel dyskusyjny Partnerstwa Wschodniego cz. II
WSPÓŁPRACA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW
W RAMACH PARTNERSTWA WSCHODNIEGO – WYZWANIA I PRZYKŁADY  DOBRYCH  PRAKTYK

● Jakie są przykłady udanych wspólnych projektów firm z Unii Europejskiej i z krajów Partnerstwa Wschodniego i jakie należy wyciągnąć z nich lekcje?
● Jakie podstawowe błędy popełniają firmy na etapie przygotowań i implementacji projektów w krajach Partnerstwa Wschodniego  i jak ich unikać?
● Z jakich instrumentów ograniczania ryzyka korzystać mogą MŚP?

Prowadzenie: Jacek Adamski – Zastępca Dyrektora Generalnego, PKPP Lewiatan, członek Komitetu Wykonawczego BUSINESSEUROPE oraz Adrian van den Hoven – Dyrektor ds. Kontaktów Międzynarodowych  BUSINESSEUROPE
Paneliści: Arnaldo Abruzzini - Sekretarz Generalny EUROCHAMBERS, Archil Gachechiladze – Wiceprezydent Bank of Georgia; Anatoliy Kinakh – Prezydent Ukraińskiego Związku Przemysłowców i Przedsiębiorców, Deputowany Ludowy, Doradca Prezydenta Ukrainy, Ludwik Sobolewski – Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie; Paweł Wojciechowski – Ambasador, Stały przedstawiciel Polski przy OECD; przedstawicielE Banku Pekao SA, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju; przedstawiciel EBI

Miejsce: Hotel Sofitel Grand, Sala Balowa

Prezentacja projektu Google Polska
"Internetowa Rewolucja”– Jak Internet może wspierać rozwój MSP?

Prelegent: Artur Waliszewski - Google Polska

Miejsce: Hotel Sofitel Grand, Sala Balowa
14.30 - 16.00 Przerwa na lunch
16.00 - 18.00
Sesja plenarna (w ramach programu EFNI)
Świat na rozdrożu
 
Prowadzenie: Maciej Witucki – Prezes Grupy TP
Paneliści: Benjamin R. Barber – filozof i politolog; Ivan Krastev – Prezes Centre for Liberal Strategies, prof. Gesine Schwan – Rektor Europejskiego Uniwersytetu Viadrina, prof. Aleksander Smolar – Prezes Fundacji im. Stefana Batorego, Stephen Kai-Wong – Dyrektor Hong Kong Economic and Trade Office

WSPÓŁGOSPODARZ SESJI: Orange

Miejsce: Centrum Konferencyjne Hotelu Sheraton, Sale A, B, C, D
18.00 - 19.00 Przerwa
19.00 - 20.30
Podsumowanie Forum (w ramach programu EFNI)
Przedstawiciele środowiska biznesu
dr Henryka Bochniarz, Prezydent PKPP Lewiatan, Wiceprezes BUSINESSEUROPE
Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN ORLEN SA
dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu SEG
Andrzej Klesyk, Prezes Zarządu PZU SA
Maciej Witucki, Prezes Grupy TP

Przedstawiciele świata polityki
Donald Tusk
, Premier Rzeczypospolitej Polskiej
Herman Van Rompuy, Przewodniczący Rady Europejskiej
prof. Jerzy Buzek - Przewodniczący Parlamentu Europejskiego
Štefan Füle – Komisarz UE ds. rozszerzenia i europejskiej polityki sąsiedztwa

Miejsce: Zatoka Sztuki, Pawilon Nowych Idei
20.30 Gala zamykająca (w ramach programu EFNI)
© 2011 PKPP Lewiatan - Wszelkie prawa zastrzeone