PANELIŚCI I GOŚCIE

Arnaldo ABRUZZINI
Sekretarz Generalny, EUROCHAMBRES

Jest członkiem Rad Dyrektorów i udziałowcem w spółkach działających w branży informatycznej. Zanim w 1999 roku, związał się z EUROCHAMBRES założył i zarządzał kilkoma spółkami zajmującymi się rozwojem strategicznym, marketingiem, komunikacją i usługami doradczymi dla biznesu w Europie i w USA.

Brian AGER
Sekretarz Generalny, Europejski Okrągły Stół Przemysłowców - ERTI, Wielka Brytania

Przez 16 lat był Dyrektorem Generalnym EFPIA (Europejskiej Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych), organizacji reprezentującej sektor badawczy branży farmaceutycznej w Europie. Wcześniej był Sekretarzem Generalnym EUROPABIO, działającego w Brukseli forum branżowego reprezentującego interesy sektora biotechnologii w Europie. Pracował w Komisji Europejskiej, DG ds. badań naukowych. Był konsultantem OECD. Przez dziesięć lat pracował w agencji rządu brytyjskiego ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, najpierw jako inspektor a następnie jako Sekretarz Brytyjskiej Komisji Doradczej ds. Manipulacji Genetycznych. Wcześniej pracował w brytyjskim Ministerstwie Zdrowia oraz w szpitalu jako specjalista w dziedzinie biochemii klinicznej.

prof. Wiktor ASKANAS
Profesor wizytujący w Akademii im. L. Koźmińskiego, Profesor Emeritus Uniwersytetu New Brunswick, Kanada / Polska

Sędzia Kanadyjskiego Trybunału Ochrony Konsumenta i Konkurencji, powołany decyzją Premiera Rządu Kanady na siedmioletnią kadencję. B. członek Zarządu PZU Życie, Dziekan i Prezes International Management Center w Budapeszcie, Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu New Brunswick. Członek założyciel Polskiego Instytutu Dyrektorów. Przez ostatnie osiem lat był członkiem Rad Nadzorczych PTE PZU oraz New Brunswick Management Investment Corporation. Laureat nagrody 3M Fellowship, dożywotni członek Canadian Learner Society, wyróżniony przez National Post tytułem „Lider Kanadyjskiej Edukacji Menedżerskiej” i zdobywca wyróżnienia P.E. Stuart Excellence in Teaching. Współpracuje z międzynarodowymi organizacjami akredytacji szkół wyższych - EFMD i ASCSB. Autor ponad 100 publikacji i prezentacji na temat zarządzania strategicznego, przywództwa i międzynarodowego biznesu.
 

Arvind BALI
Dyrektor, VIDEOCON Telecommunications Ltd, Indi
e

Karierę zawodową rozpoczął w firmie Greaves Cotton Limited. W 1993 roku dołączył do Videocon Group. Jako Dyrektor Generalny ds. Operacyjnych (2000-2003) odpowiadał za działalność operacyjną i sprzedaż firmy Videocon Glass na rynkach zagranicznych i odegrał istotną rolę w realizacji zamówień eksportowych dla firm Toshiba i LG-Philips Indonesia. Następnie był Wiceprezesem ds. Operacyjnych, Sprzedaży, Marketingu i Projektów Ekspansji w zakładach Videocon Glass Plants w Bharuch, Gurata, w Indiach i w Piasecznie (2003 - marzec 2007). Będąc Dyrektorem Videocon Telecomunications Ltd i Prezesem Global CPT Videocon Industries Ltd. otrzymał nowe zadanie zrealizowania planów grupy Videocon w branży telekomunikacyjnej w Indiach, ponieważ firma jako jeden z pięciu podmiotów uzyskała koncesję na świadczenie usług telekomunikacyjnych w kraju. Jest bezpośrednio zaangażowany w rozwój biznesu, zarządzanie projektami i rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej w Videocon Telecommunications Ltd.

Jesūs BANEGAS NÚÑEZ
Przewodniczący Międzynarodowej Komisji CEOCE (Konfederacji Pracodawców Hiszpańskich), Hiszpania

Były Przewodniczący Komisji Rynku Wewnętrznego BUSINESSEUROPE (konfederacji biznesu europejskiego) i AMETIC (Hiszpańskiego Stowarzyszenia Przemysłu Elektronicznego, Informatycznego, Telekomunikacji i Handlu). Karierę zawodową rozpoczynał na stanowisku inżyniera projektanta w IT&T (1970-1972). Pełnił funkcję Wiceprezesa ds. Marketingu i Sprzedaży w firmie  TELETTRA ESPAÑOLA (1972-1985), a następnie Dyrektora Zarządzającego w TELEFÓNICA SISTEMAS (1985-1986) i AMPER (wiodącej spółce w branży telekomunikacyjnej w Hiszpanii; 1986-1999). Jest członkiem Rady ds. Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego przy rządzie Hiszpanii (CATSI) oraz Rady Nagrody Księcia Filipa przyznawanej za wybitne osiągnięcia w dziedzinie innowacyjności. Były członek Komisji Bangemanna ds. Społeczeństwa Informacyjnego (1997) i Komisji Doradczej ds. Rynku Publicznego Komisji Europejskiej (1996).

dr Benjamin R. BARBER
Filozof i politolog, USA

Benjamin R. Barber jest członkiem (Distinguished Senior Fellow) organizacji Dēmos, przewodniczącym Interdependence Movement (Ruch na rzecz Wzajemnej Zależności) oraz profesorem (Walt Whitman Professor Emeritus) na Uniwersytecie Rutgers. Dr. Barber jest autorem 17 książek, w tym klasyki gatunku „Strong Democracy”, międzynarodowego bestsellera „Dżihad kontra McŚwiat” oraz najnowszej pozycji „Skonsumowani”. Dr. Barber często występuje i udziela się w mediach i publikacjach na całym świecie, ponadto regularnie konsultują się z nim liderzy polityczni i liderzy ruchów obywatelskich ze Stanów Zjednoczonych i całego świata. Pisze i wypowiada się na wiele tematów mających związek z demokracją i obywatelstwem, w tym ze sztuką, edukacją, globalizacją, terroryzmem i nową polityką Bliskiego Wschodu.


 
Dominic BARTON
Dyrektor Zarządzający, McKinsey & Company, Wielka Brytania


Dyrektor Zarządzający globalnej organizacji McKinsey. Doradzał klientom z wielu branż, w tym bankowości, dóbr konsumenckich, wysokich technologii i przemysłu, ale jego główną specjalizacją jest rozwój sektora finansów i jego reformy. Wcześniej, od 2004 do 2009 roku, pracował w Szanghaju, gdzie kierował oddziałami McKinseya w regionie Azji, a od 2000 do 2004 roku prowadził biuro McKinsey w Korei. Jest członkiem rady zarządzającej Brookings Institution i przewodniczącym Międzynarodowego Komitetu Doradczego Prezydenta Korei Południowej ds. Wizji i Przyszłości Narodowej. Autor ponad 80 artykułów na temat usług finansowych, Azji, historii oraz problemów i szans, przed którymi stoi rynek globalny i azjatycki. Jego najnowsza książka poświęcona jest Chinom - "China Vignettes: An Inside Look at China". W 2009 roku otrzymał nagrodę Magnolia Gold Award przyznawaną przez władze Szanghaju. Posiada tytuł Honorary Fellow, nadany przez Brasenose College w Oxfordzie. W kwietniu 2010 roku został członkiem rady zarządzającej Rhodes College.

John BEECHEY
Przewodniczący Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy ICC, Wielka Brytania/Francja

Od 1 stycznia 2009 Przewodniczący Międzynarodwego Sądu Abritrażowego. Od 1983 roku Partner w międzynarodowej kancelarii prawnej Clifford Chance LLP, gdzie odpowiada za rozwój praktyki arbitrażu międzynarodowego. Wcześniej współpracował z ICC jako członek Brytyjskiej Grupy Arbitrażu w ICC, członek Komisji Arbitrażu w ICC oraz członek Rady ICC Instutute of the World Business Law. B. członek Rady oraz Komitetu Wykonawczego Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego. Pełnił funkcję Wiceprezesa Sądu LCIA i Dyrektora LCIA (Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego w Londynie). Uczestniczył w pracach grup roboczych IBA w sprawie zbierania dowodów oraz niezależności, bezstronności i ujawniania informacji w międzynarodwym arbitrażu handlowym
.

Norbert BIEDRZYCKI
Prezes Zarządu Sygnity SA

Norbert Biedrzycki jest absolwentem Wydziału Informatyki i Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz wydziału Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada również dyplom MBA Thames Valley. Swoją karierę zawodową rozpoczął w firmie Oracle Polska Sp. z o.o. w 1994 roku, gdzie był odpowiedzialny m.in. za zbudowanie działu aplikacji biznesowych i wprowadzanie produktów aplikacyjnych na rynek. Kierował również działem wdrożeń. W 2002 roku rozpoczął pracę w McKinsey and Company Polska Sp. z o.o. Zajmując stanowisko Młodszego Partnera w Business Technology Office, realizował obsługę klientów z sektora telekomunikacyjnego oraz high-tech na rynku Europejskim. 2 marca 2010 roku został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Sygnity SA.


Jan Krzysztof BIELECKI
Przewodniczący Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów, b. premier RP

W latach 1973-1981 był wykładowcą ekonomii na Uniwersytecie Gdańskim, skąd został usunięty za działalność w NSZZ "Solidarność". Był jednym z uczestników historycznego strajku w Stoczni Gdańskiej. W latach 1985-1990 pełnił funkcję dyrektora założonej przez członków „Solidarności" spółdzielni „Doradca". W 1990 roku Prezydent Lech Wałęsa desygnował Jana K. Bieleckiego na premiera. W latach 1992--1993 był Przewodniczącym Kongresu Liberalno-Demokratycznego, zasiadał w Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, był delegatem Polski do Parlamentu Europejskiego oraz ministrem ds. Integracji Europejskiej. Był też dyrektorem wykonawczym w Radzie Dyrektorów w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju, a także prezesem Banku Pekao S.A. W marcu 2010 roku został powołany przez premiera Donalda Tuska na przewodniczącego Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów.

  dr Henryka BOCHNIARZ
Prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan,  wiceprezydent BUSINESSEUROPE, wiceprezydent Boeing International na Europę Środkową i Wschodnią

Doktor ekonomii, absolwentka Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS w Warszawie. Bierze udział w pracach Enterprise Policy Group, grupy doradczej ds. polityki gospodarczej przy Komisji Europejskiej. Jest wiceprzewodniczącą Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych oraz Komitetu Dobrych Praktyk GWP S.A. Stoi na czele Polsko-Japońskiego Komitetu Gospodarczego. W 1991 roku, w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego była ministrem przemysłu i handlu. W 1998 była jedną z inicjatorek powstania Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych. Od początku pełni społecznie funkcję jej prezydenta. Jest przewodniczącą Rady Programowej Kongresu Kobiet oraz inicjatorką obywatelskiego projektu ustawy o parytetach. W 2005 roku startowała w wyborach prezydenckich. W 2004 roku została odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, a w 2010 roku - japońskim Orderem Wschodzącego Słońca, Złotą i Srebrną Gwiazdą.
   

prof. Zbigniew BOCHNIARZ, 
profesor wizytujący w Evans School of Public Affairs, University of Washington, Seattle, USA

Od stycznia 1986, pracował jako profesor wizytujący w University of Minnesota, gdzie założył Center for Nations in Transition w Humphrey Institute - wiodący międzynarodowy ośrodek specjalizujący się w projektowaniu i wdrażaniu pomocy zagranicznej dla Europy Środkowo-Wschodniej w dziedzinie edukacji, ochrony środowiska, reform instytucjonalnych i zrównoważonego rozwoju. W badaniach i nauczaniu koncentruje się na komperatywistyce polityki ochrony środowiska, mikroekonomicznych aspektach konkurencyjności oraz ekonomicznych, środowiskowych i społecznych aspektach trwałości procesów transformacyjnych. Uzyskał doktorat na SGH, gdzie wykładał przez 17 lat. Jest autorem, współautorem i redaktorem ponad 100 publikacji, w tym 15 książek.

 
dr Michał BONI
Minister, członek Rady Ministrów

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie wykładał w Katedrze Kultury Polskiej. W 1991 r. Minister Pracy i Polityki Socjalnej, następnie sekretarz stanu w tym ministerstwie. Poseł na Sejm I kadencji. Od 1995 r. dyrektor Programu Reform Polityki Społecznej przy Fundacji Batorego. W latach 1996-97 dyrektor i członek Zespołu Instytutu Spraw Publicznych, następnie Szef zespołu doradców Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Do 2007 r. konsultant Enterprise Investors. Członek Komitetu Naukowego Wsparcia Wspólnoty ds. Oceny NPR i Programów Operacyjnych. Kluczowy ekspert współpracujący przy powstawaniu Narodowego Planu Rozwoju, Krajowego Planu działań na lata 2007-13. Do 2007 r. doradca PKPP Lewiatan. Współpracownik wielu fundacji polskich i międzynarodowych. Zasłynął jako negocjator ze związkami zawodowymi w kwestiach edukacji, służby zdrowia czy rozwiązań emerytalnych. Od 2008 r. jest także Szefem Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów. W styczniu 2009 r. powołany na urzędy Ministra – członka Rady Ministrów i Przewodniczącego Komitetu Stałego Rady Ministrów. Wcześniej pełnił urząd Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.


dr Małgorzata BONIKOWSKA
Partner Zarządzający, wydawca magazynu THINKTANK

Specjalizuje się w problematyce stosunków międzynarodowych i komunikacji społecznej. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (italianistyka), Sorbony (historia i nauki polityczne) i PWST (historia kultury), odbyła studia doktorskie w Polsce i za granicą. Pracowała w TVP (1995–1998), kierowała Centrum Informacji Europejskiej w Urzędzie Komitetu Informacji Europejskiej (1998 – 2001). Przygotowała i realizowała rządowy Program Informowania Społeczeństwa o integracji Polski z UE oraz tworzyła sieć Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej. Była ekspertem Komisji Europejskiej i szefem Programu Informacji i Komunikacji KE w Polsce i Bułgarii. Współpracuje z Centrum Stosunków Międzynarodowych, jest prezesem India EU Council.

Prof. Jan BOSSAK
Wykładowca  Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Katedra Międzynarodowych Studiów Porównawczych 

Stypendysta rządu Japonii, doktorant Uniwersytetu Cesarskiego w Osaka. Profesor wizytujący uniwersytetów w Stanach Zjednoczonych, Japonii, Wielkiej Brytanii oraz Belgii. Prezes Polsko-Amerykańskiego Funduszu Przedsiębiorczości (1991-1992), prezes Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego (1995-1997), prezes banku inwestycyjnego Erste Securities Polska SA (1999 - 2003), dyrektor Instytutu Gospodarki Światowej SGH (1990-1993). Współzałożyciel i wiceprzewodniczący Polsko-Japońskiego Komitetu Ekonomicznego. Przewodniczył radom nadzorczym m.in. Pierwszego Polsko Amerykańskiego Banku w Krakowie, Stilonu SA, Famuru SA. Autor ponad 25 książek wydanych w kraju i za granicą, w tym przez Bank Światowy, japońską agencję rządową APO oraz Instytut Szlaku Jedwabnego Uniwersytetu Jiatong w Xi'an w Chinach.

 
Philippe de BUCK
Dyrektor Generalny, BUSINESSEUROPE

Uzyskał tytuł doktora prawa na Katolickim Uniwersytecie w Leuven w Belgii. W 1986 roku był stypendystą programu Eisenhower Exchange Fellowship w Filadelfii w USA. W 2002 roku został Dyrektorem Generalnym BUSINESSEUROPE - organizacji reprezentującej ponad 20 milionów małych, średnich i dużych przedsiębiorstw działających w Europie i zatrudniających ponad 106 milionów osób. Wcześniej pełnił funkcję prezesa Agorii (1987-2001) - wielosektorowej federacji belgijskiej branży technologicznej. Jest członkiem Rady Dyrektorów ING SA-NV oraz BASF Antverpen nv, a także przewodniczącym Funduszu pod patronatem ING w Belgii.


 
prof. Jerzy BUZEK
Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, b. premier RP

Polityk, naukowiec, działacz Solidarności, społecznik i pedagog. Jako premier RP wprowadził Polskę do NATO i negocjował warunki przyjęcia Polski do Unii Europejskiej. Reprezentował Parlament Europejski podczas wyborów na Ukrainie, wspierając Pomarańczową Rewolucję. Był posłem sprawozdawcą Parlamentu Europejskiego w ramach pakietu legislacyjnego Siódmego Programu Ramowego na rzecz Badań i Rozwoju a także posłem sprawozdawcą Europejskiego Planu Strategicznego w dziedzinie Technologii Energetycznych. Był członkiem Komisji Przemysłu, Badań i Energii oraz Komisji Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Należał również do kilku delegacji Parlamentu Europejskiego: Komisji Współpracy Parlamentarnej UE - Ukraina, Delegacji Stosunków z krajami Azji Południowo-Wschodniej i ASEAN. Wiceprzewodniczący Europejskiego Forum Energetycznego. Od 14 lipca 2009 roku Przewodniczący Parlamentu Europejskiego.

William U. CHANDLER
Prezes i współzałożyciel Transition Energy
, dyrektor ds. badań w Energy Transition Research Institute, USA
Członek Rady Instytutu Prawa Ochrony Środowiska (Environmental Law Institute) i Komisji Państwowej Akademii Nauk ds. Ludzkiego Wymiaru Zmian Klimatu (Committee on the Human Dimensions of Climate Change of the National Academy of Sciences). Założyciel spółki Dalian East Energy Development Co. Przez 18 lat był związany z narodowym instytutem badawczym Pacific Northwest National Laboratory, gdzie dosłużył się najwyższego tytułu naukowego, przyznawanego przez jednostki badawcze. Wykładał politykę energetyczną w Johns Hopkins University School of Advanced International Study i był wiodącym członkiem Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu. Były ekspert instytutu Carnegie Endowment. Wcześniej pracował dla Oak Ridge Associated Universities i Worldwatch Institute. Obecnie jest dyrektorem ds. badań w Energy Transition Research Institute. Autor i współautor kilkunastu publikacji książkowych.

dr Kate COYER
Dyrektor Ośrodka Badań Mediów i Komunikacji, Central European University w Budapeszcie, USA/Irlandia

Kate Coyer jest dyrektorem Ośrodka Badań Mediów i Komunikacji oraz Wydziału Administracji Publicznej na uniwersytecie Central European University. Jest współautorką Alternative Media Handbook a w swoich badaniach naukowych koncentruje się na studiowaniu zależności pomiędzy technologią i aktywizmem oraz rolą społeczeństwa obywatelskiego w procesach decyzyjnych na poziomie państwa. Interesuje się punktem styku pomiędzy „starymi” a „nowymi” technologiami, działa też aktywnie w globalnym ruchu mediów społecznościowych. Kate jest producentem programów radiowych i pomaga w tworzeniu społecznościowych stacji radiowych, czym zajmuje się od ponad dwudziestu lat. Doktorat broniła w Goldsmiths College, na Uniwersytecie Londyńskim. Była też członkiem Annenberg School for Communication, na Uniwersytecie w Pensylwanii.

dr Leszek CZARNECKI
Przewodniczący Rady Nadzorczej Getin Holding S.A. oraz Getin Noble Bank S.A.

Dr Leszek Czarnecki  głównym udziałowcem sześciu spółek notowanych na GPW. Zbudował od podstaw Europejski Fundusz Leasingowy, później stworzył Getin Noble Bank – największy polski, prywatny bank oraz całą grupę finansową – Getin Holding. Wielokrotnie nagradzany przez organizacje biznesowe, media polskie oraz zagraniczne. Jako jedyny Polak został uznany przez Financial Times za jedną z wschodzących gwiazd europejskiego biznesu, a Wall Street Journal przyznał mu nagrodę jednego z najlepszych menedżerów Europy Środkowej. Autor dwóch książek – „Biznes po prostu” oraz „Ryzyko w działalności bankowej. Nowe spojrzenie po kryzysie”.

Rafał CZYŻEWSKI
Wiceprezes Zarządu ENERGA-OPERATOR SA

W latach 1991-1998, jako szef Działu Analiz Finansowych, następnie Dyrektor Zarządzający firmy konsultingowej Doradca Consulants, zajmował się głównie wsparciem przedsiębiorstw w prowadzeniu projektów inwestycyjnych oraz restrukturyzacyjnych. Następnie pełnił funkcję członka zarządu ogólnopolskiej firmy zajmującej się dystrybucją środków farmaceutycznych. W latach 2003 - 2008 pracował w UTi Worldwide (globalna firma logistyczna), gdzie był odpowiedzialny za przygotowanie i realizację projektów inwestycyjnych w Europie. W zarządzie ENERGA-OPERATOR pracuje od grudnia 2008 roku.

Christopher DAVIES
Zastępca Dyrektora Zarządzającego Banku HSBC Bank w Chinach, Wielka Brytania


Związany z grupą HSBC od ponad 25 lat, zajmował menedżerskie stanowiska w pionach Bankowości Detalicznej, Komercyjnej oraz Rynków Globalnych w Europie oraz Ameryce Północnej.  Przed dołączeniem do HSBC Chiny, pełnił rolę Dyrektora Zarządzającego Bankowością Komercyjną HSBC USA, N.A. w Nowym Jorku. Następnie w Londynie był odpowiedzialny za rozwój współpracy grupy HSBC z chińską gospodarką. W Nowym Jorku Christopher Davies aktywnie działał jako członek zarządu China Institute oraz rady dyrektorów City Parks Foundation.  Uczestniczy również w forum „Wzrost przez innowacje” Brookings Institution.

dr Vilhjálmur EGILSSON
Dyrektor Generalny, SA - Konfederacja Pracodawców Islandzkich, Islandia

Dr Vilhjálmur Egilsson dołączył do SA w 2006 roku. Dr Egilsson jest znanym komentatorem spraw publicznych w islandzkich mediach. Pełnił funkcję Stałego Podsekretarza w Ministerstwie Rybołóstwa (2004-2006), pracował jako Dyrektor Wykonawczy w Międzynarodowym Funduszu Walutowym (2003-2004) i był posłem Parlamentu Islandii (Athingi) w latach 1991-2003. Przez wiele lat zajmował stanowisko Sekretarza Generalnego Islandzkiej Izby Gospodarczej (1987-2003) a wcześniej pracował jako ekonomista w Konfederacji Pracodawców Islandzkich (1982 – 1987). W 1982 roku uzyskał doktorat z ekonomii na Uniwersytecie Południowej Kaliforni (USC).


dr Petra ERLER
Dyrektor Zarządzający EEC, Niemcy

Po pierwszych demokratycznych wyborach w NRD w marcu 1990 roku, rozpoczęła pracę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych jako doradca ministra i członek grupy planowania strategicznego. Następnie została mianowania na stanowisko Sekretarza Stanu w Urzędzie Premiera, gdzie odpowiadała za sprawy europejskie. Po zjednoczeniu Niemiec została asystentem członka Parlamentu Federalnego, a następnie naczelnikiem Departamentu ds. Europejskich w Przedstawicielstwie Brandenburgii przy rządzie federalnym. W 1999 roku rozpoczęła pracę w KE jako członek gabinetu Komisarza Verheugena i kontynuowała ją podczas drugiej kadencji Wiceprzewodniczącego Verheugena w KE, gdy odpowiadał za przedsiębiorczość i przemysł. W latach 2006-2010 pełniła funkcję Szefa Gabinetu. W lutym 2010 odeszła z KE i założyła własną firmę, w której jest dyrektorem zarządzającym.

Prof. Dariusz FILAR
Pracownik naukowy Uniwersytetu Gdańskiego

Od 1973 jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Gdańskiego na  Wydziale Ekonomicznym - od 1992 profesor nadzwyczajny.  W latach 1992 – 1995 visiting professor w Center for Russian and East European Studies (CREES) w University of Michigan, Ann Arbor (USA), a w okresie 1998 – 2001 wykładowca Central European University. W latach 80. współpracownik prasy drugiego obiegu, a także autor komentarzy na łamach The Wall Street Journal. Od 1988 r. związany z zespołem redakcyjnym kwartalnika Przegląd Polityczny.  Zamieszcza komentarze ekonomiczne na łamach dzienników Rzeczpospolita i Gazeta Wyborcza. W okresie 1999 – 2004 piastował funkcję głównego ekonomisty Banku Pekao S.A. W latach 2004 – 2010 członek Rady Polityki Pieniężnej NBP. W marcu 2010 powołany w skład Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów.


Laurent FREIXE
Wiceprezes Nestlé SA, Dyrektor Nestlé na Europę, Francja/Szwajcaria

Karierę zawodową rozpoczął w Nestlé France w 1986 w dziale sprzedaży i marketingu. Następnie został członkiem Komitetu Zarządzającego Nestlé France i Szefem Działu Żywienia. W 2003 objął stanowisko szefa rynku węgierskiego. Cztery lata później został mianowany Szefem Regionu Iberyjskiego, gdzie odpowiadał za rynek hiszpański i portugalski. Ukończył Ecole de Hautes Etudes Commerciales du Nord (EDHEC) ze specjalizacją w marketingu oraz Programme for Executive Development w międzynarodowej szkole biznesu IMD, w Szwajcarii.

Štefan FÜLE
Komisarz ds. rozszerzenia i polityki sąsiedztwa, Czechy

W 2009 roku objął tekę Ministra ds. Europejskich w rządzie Republiki Czeskiej. Był Wiceministrem Obrony (2001-2002), Stałym Przedstawicielem przy NATO (2005-2009), Ambasadorem Republiki Czeskiej w Wielkiej Brytanii (2003-2005) oraz na Litwie (1998–2001). Wcześniej był Dyrektorem Departamentu Polityki Bezpieczeństwa (1996-1998) i Departamentu ONZ (1995-1996) w czeskim MSZ. Był członkiem delegacji i Przedstawicielem Czech przy Radzie Bezpieczeństwa ONZ (1994-1995). Sprawował funkcję I Sekretarza Stałego Przedstawicielstwa Czechosłowacji a następnie Czech przy Narodach Zjednoczonych (1990–1995). Karierę dyplomaty rozpoczął od stanowiska referenta w Departamencie Narodów Zjednoczonych MSZ Czechosłowacji (1987-1990). Odznaczony orderem resortowym Ministerstwa Obrony Czech – Złotą Lipą (2008), Orderem Wielkiego Księcia Litewskiego Giedymina III Klasy (2002), Krzyżem Zasługi Ministra Obrony Republiki Czeskiej I Klasy (2002).

Archil GACHECHILADZE
Wiceprezydent Bank of Georgia, Gruzja

Wiceprezydent ds. Bankowości Korporacyjnej, wcześniej Dyrektor ds. Restrukturyzacji Korporacyjnej w Banku TBC w Gruzji (od sierpnia 2008). Przed powrotem do Gruzji w 2008, związany był z Lehman Brothers Private Equity (obecnie Trilantic Capital Partners) w Londynie. W latach 1998 – 2004 pracował w Salford Equity Partners, był starszym analitykiem w EBOR w Tbilisi, starszym analitykiem finansowym w KPMG Barents w Tbilisi i kierownikiem zespołu w ramach projektu Banku Światowego – CERMA, w Tbilisi. Posiada uprawnienia CFA i jest członkiem Stowarzyszenia CFA (Biegłych Analityków Finansowych) w Wielkiej Brytanii. Otrzymał dyplom MBA z wyróżnieniem na Uniwersytecie Cornell i ukończył studia ekonomiczno-prawne na Państwowym Uniwersytecie w Tbilisi.


Paweł GADOMSKI
Dziennikarz "Wiadomości" TVP

Dziennikarz "Wiadomości" TVP od listopada 2005 roku specjalizujący się w tematyce ekonomicznej. Autor wielu materiałów poświęconych sprawom finansowo - gospodarczym. Od kilku lat relacjonuje m.in. przebieg kolejnych spotkań w ramach  Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. Przygotowywał też relacje z poprzednich Forów Ekonomicznych w Krynicy-Zdroju. W 2009 roku Związek Banków Polskich przyznał mu nagrodę główną im. Mariana Krzaka za profesjonalizm dziennikarski i poszukiwanie nowych, interesujących form prezentacji tematyki bankowej w mediach elektronicznych. W czerwcu 2011 został laureatem nagrody im. Władysława Grabskiego, przyznawanej najlepszym dziennikarzom ekonomicznym przez NBP, SDP i PAP.

  Andrzej GANTNER
Dyrektor generalny, członek Zarządu Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców 


Andrzej Gantner jest wiceprzewodniczącym Rady Gospodarki Żywnościowej przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przewodniczący Komitetu ds. Ekonomicznych RGŻ, wiceprzewodniczący Rady ds. diety, aktywności fizycznej i zdrowia przy Ministrze Zdrowia, członek Zarządu Zrzeszenia Stowarzyszeń Rada Reklamy. Koordynuje prace Federacji w zakresie public relations, lobbingu społecznego oraz komitetów roboczych Związku. Członek Rady Programowej miesięcznika Higiena i Bezpieczeństwo Żywności, oraz Przemysł Spożywczy. Od ponad 19 lat związany z gospodarką żywnościową, pracując zarówno w ośrodkach naukowych w Polsce, Holandii i Wielkiej Brytanii, jak i pełniąc funkcje kierownicze w polskich firmach spożywczych w obszarze marketingu, sprzedaży i zarządzania.

dr Beata GESSEL-KALINOWSKA vel KALISZ
Prezes Sądu Arbitrażowego Lewiatan

Ekspert w zakresie prawa handlowego, transakcji fuzji i przejęć (M&A) oraz doświadczony arbiter. Brała udział w licznych krajowych, jak i międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych. Założycielka oraz wspólnik zarządzający Kancelarii Prawnej GESSEL. Członek Komisji Arbitrażowej przy ICC, Członek Rady Dyrektorów ArbitralWomen. Popularyzuje ideę arbitrażu w polskich i międzynarodowych relacjach gospodarczych. Prowadzi program promocji arbitrażu współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Socjalnego. Swoje ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zakresie transakcji M&A podsumowała w książce poświęconej charakterowi prawnemu oświadczeń i zapewnień w tego typu transakcjach, będącej podstawowym źródłem doktryny prawnej w tej dziedzinie w Polsce. Oficjalna strona Sądu Arbitrażowego Lewiatan: www.sadarbitrazowy.org.pl 

  dr Marek GRELA
Główny Doradca ds. Relacji Globalnych i Wielostronnych w Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych w Brukseli

W latach 2006-2010 był Dyrektorem ds. stosunków transatlantyckich, ONZ oraz walki z terroryzmem w Sekretariacie Generalnym Rady Unii Europejskiej. Wcześniej był Ambasadorem RP i Stałym Przedstawicielem RP przy Unii Europejskiej (2002 – 2006). Stały Przedstawiciel przy Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) oraz przy Światowym Programie Żywnościowym (WFP) w Rzymie (1998 – 2001), Wiceminister Spraw Zagranicznych RP (1997), Dyrektor Generalny w MSZ (1996). Pracował w polskich placówkach dyplomatycznych w Dublinie, Wiedniu, Madrycie, Genewie i Helsinkach. W latach 1981 – 1989, jako pracownik naukowy, związany był z Polskim Instytutem Spraw Międzynarodowych oraz z Institute of East – West Security Studies w Nowym Jorku. Absolwent SGH, doktorat z ekonomii uzyskał w Instytucie Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Maciej GRELOWSKI
Przewodniczący Rady Głównej BCC, ekspert gospodarczy

Ekonomista, wieloletni pracownik Hoteli Orbis . Prezes Orbis SA (1993-2004). Współzałożyciel, pierwszy Prezes Polskiego Instytutu Dyrektorów. Wykładowca Corporate Governance w Wyższej Szkole Biznesu N.Sącz . Członek RN wielu Spółek notowanych na WGPW. Doradca gospodarczy, ekspert BCC.

Helga A. GRIESBECK
Dyrektor Zarządzająca ds. Marketingu Regionu Europy i Afryki  - Samoloty komercyjne, The Boeing Company, USA

Kieruje zespołem działającym w USA i Wielkiej Brytanii, który odpowiada za marketing samolotów komercyjnych w dwóch regionach świata i współpracuje ściśle z działem sprzedaży. W 1969 roku dołączyła do działu badań operacyjnych McDonnell Douglas Corporation w Long Beach, w Kaliforni. Objęła stanowisko Dyrektora Sprzedaży na rynku Afryki, a następnie regionu Azji i Pacyfiku oraz Europy (1977). Następnie zajęła się rozwijaniem rynku sprzedaży początkowo w Europie (1985) a potem w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce (1992). Wkrótce objęła region Europy, Bliskiego Wschodu, Afryki oraz Azji i Pacyfiku (1995). Odegrała znaczącą rolę w rozwoju bazy rynkowej dla samolotów MD-80 i MD-11. W 1997 roku otrzymała nominację na stanowisko Dyrektora ds. Marketingu Regionu Europy i Rosji w Boeing Commercial Airplanes Group w Seattle. 

Czesław GRZESIAK
Wiceprezes Zarządu TESCO Polska Sp. z o.o.

Absolwent Uniwersytetu Poznańskiego Wydziału Prawa i Administracji, na kierunku prawo. Przeprowadził z sukcesem restrukturyzację i postępowania naprawcze w przedsiębiorstwach państwowych Dolnego Śląska. Zasiadał w Radach Nadzorczych kilku firm. Z firmą TESCO /Polska/ Sp. z o.o. jest związany od początku jej istnienia w Polsce (1995). Nadzoruje proces organizowania firmy zarówno od strony budowania ładu korporacyjnego, jak i procesów związanych z rozwojem firmy. Wiceprezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Członek Zarządu Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji. Obecnie jest również Członkiem Rady Nadzorczej PGE Polskiej Grupy Energetycznej SA.


 
Piotr GULCZYŃSKI
Prezes Zarządu Fundacji Instytut Lecha Wałęsy


Urodzony w 1975 roku w Warszawie. Politolog, specjalista w dziedzinie stosunków międzynarodowych i zarządzania NGO; w czasach akademickich działacz organizacji studenckich przy Uniwersytecie Warszawskim; współzałożyciel i Przewodniczący Sekcji Akademickiej Stowarzyszenia Euro-Atlantykiego; 1996 - 1997 asystent prof. Władysława Bartoszewskiego, współpracownik Polskiej Fundacji Roberta Schumana; od 1997r. w Instytucie Lecha Wałęsy, początkowo Koordynator Współpracy z Zagranicą, od 2000r. Prezes Zarządu Fundacji; od 2006r. członek Międzynarodowego Sekretariatu Szczytu Laureatów Pokojowej Nagrody Nobla w Rzymie; od 2007r. członek Rady Dyrektorów Instytutu Latynoamerykańskiego przy Respekt Institute w Pradze. W 2010 roku powołany przez prezydenta Bronisława Komorowskiego do Zespołu Doradczo - Konsultacyjnego Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego.

John HANLON
Sekretarz Generalny, Europejskie Zrzeszenie Przewoźników Niskokosztowych - ELFAA

Rozpoczął pracę w British Airways w 1968, jako stażysta i przez kolejne 30 lat zajmował różne stanowiska w Zarządzie Regionalnym (Regional General Management) w Europie, na Bliskim Wschodzie i Afryce. Pod koniec pracy w British Airways był Dyrektorem Generalnym ds. Afryki i Regionu Oceanu Indyjskiego w Johannesburgu. W 1993, został odznaczony Orderem Imperium Brytyjskiego za służbę na rzecz lotnictwa brytyjskiego w Nigerii. W 2000, dołączył do Flyby jako Dyrektor ds. Relacji z Partnerami. W czerwcu 2006, otrzymał nominację na stanowisko Sekretarza Generalnego ELFAA – Europejskiego Zrzeszenia Przewoźników Niskokosztowych; wcześniej był przewodniczących Grupy Roboczej ELFAA ds. Przestrzeni Powietrznej.


  prof. dr hab. Jerzy HAUSNER
Wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, członek Rady Polityki Pieniężnej

Od 2010 r. członek Rady Polityki Pieniężnej. Od połowy lat 90. pełnił szereg funkcji państwowych i rządowych. Był m.in. szefem doradców wicepremiera Grzegorza Kołodki (1994-1996), następnie w rządzie Włodzimierza Cimoszewicza (1997) pełnomocnikiem rządu ds. reformy zabezpieczenia społecznego i podsekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W latach 2001–2005 poseł na Sejm RP IV kadencji. Wicepremier i minister w rządach Leszka Millera (2001-2004) oraz Marka Belki (2004-2005). W latach 2001-2003 był ministrem pracy i polityki społecznej; od stycznia 2003 r. minister gospodarki, pracy i polityki społecznej, a od czerwca 2003 r. także wicepremier. Od Maja 2004 r. wicepremier i minister gospodarki i pracy; Autor planu naprawy finansów publicznych (tzw. plan Hausnera).

dr Dieter HEUSKEL
Starszy Partner i Dyrektor Zarządzający, The Boston Consulting Group, Niemcy

Jako konsultant wdrażał projekty rozwojowe w Afryce Zachodniej (1976–1979). W 1980 roku związał się z firmą konsultingową The Boston Consulting Group (BCG) i współtworzył jej oddział w Dusseldorfie (1982). Od 1998 roku jest członkiem Komitetu Wykonawczego BCG. Szef niemieckiego zespołu zarządzającego w ramach grupy (1998-2006). Od 2007 roku pełni funkcję Prezesa BCG Germany. Współpracując z klientami BCG skupia się na kwestiach strategii i rozwoju przedsiębiorstw wielobranżowych, działających w różnych sektorach gospodarki, w tym w hutnictwie, telekomunikacji i energetyce. Specjalizuje się w zagadnieniach rozwoju korporacji wielobranżowych oraz strategicznych koncepcjach migracji biznesu, architektury łańcucha wartości i dekonstrukcji. Opublikował książkę „Wettbewerb jenseits von Industriegrenzen – Aufbruch zu neuen Wachstumsstrategien“ (Campus, 1999).

Andrew HILL
Menedżer ds. Zmian Klimatycznych Grupa Tesco, Wielka Brytania

Pracuje w centrali Grupy Tesco w Wielkiej Brytanii jako menedżer ds. zmiany klimatu. Odpowiada za współpracę z tysiącami dostawców Tesco w kontekście ograniczania emisji dwutlenku węgla i zajmuje się zagadnieniami zmiany klimatu w obrębie całego łańcucha dostaw. Koordynuje również inicjatywy podejmowane na różnych rynkach, na których działa Tesco mające na celu pozyskanie i włączenie konsumentów do działań na rzecz ograniczania emisji. Związany z Tesco od 2000 roku, pełnił wiele strategicznych funkcji odpowiadając za lokalizacje placówek handlowych, badania rynkowe, budowanie marki i jakość żywności.

Arni HOLE
Dyrektor Generalna, Ministerstwo ds. Dzieci, Równouprawnienia i Włączenia Społecznego, Norwegia

Stoi na czele Departamentu ds. rodziny i równości, zajmującego się polityką rodzinną i zabezpieczeniem dzieci, przepisami regulującymi urlop rodzicielski, przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, przepisami prawa dotyczącymi małżeństwa, równością i przeciwdziałaniem dyskryminacji na podstawie płci, przynależności etnicznej, niepełnosprawności, orientacji seksualnej, religii i wieku. Koordynuje szeroko zakrojoną międzynarodową współpracę w tych dziedzinach z ONZ, UE/EOG, Radą Europy i Nordycką Radą Ministrów. Wcześniej Dyrektor Generalna w Ministerstwie Żywności i Rolnictwa, Dyrektor Zarządzająca Norweskiego Uniwersytetu Sportu, Zastępca Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Badań i Edukacji, Dyrektor Zarządzająca Fundacji ds. Badań Regionu Oslo, Szef ds. Międzynarodowych dawnej Rady ds. Badań w Sektorach Rolnictwa i Biotechnologii.

Balázs HORVATH
Lider Programu na rzecz Zwalczania Ubóstwa w Europie i WNP (Poverty Reduction Practice), UNDP – Agenda ONZ ds. Rozwoju, Węgry

Z UNDP związał się w 2009 roku. Odpowiada za realizację projektów regionalnych i doradza biurom krajowym UNDP w Europie i krajach WNP w sprawach polityki zwalczania ubóstwa, milenijnych celów rozwoju, ochrony społecznej oraz spraw fiskalnych. Opracowuje strategiczne analizy polityk i wspiera globalne działania UNDP. Kontaktuje się z pozostałymi agendami ONZ, międzynarodowymi instytucjami finansowymi. Opracował analizy m.in. nt. roli cen energii w kontekście globalnej zmiany klimatu, elementów składowych globalnego kryzysu gospodarczego i finansowego. Jeden z dwóch przedstawicieli agend ONZ w procesie Wspólnej Oceny Potrzeb prowadzonym przez Bank Światowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy (2010). B. członek kluczowych zespołów redakcyjnych regionalnego raportu nt. milenijnych celów rozwoju na Szczyt ONZ w sprawie Milenijnych Celów Rozwoju (2010), oraz regionalnego raportu społecznego nt. wykluczenia społecznego (2011).

prof. Danuta HÜBNER
Przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego w Parlamencie Europejskim, Poseł do Parlamentu Europejskiego

Profesor Danuta Hübner jest posłem do Parlamentu Europejskiego i Przewodniczącą Komisji Rozwoju Regionalnego. W latach 2004-2009 była Komisarzem ds. Polityki Regionalnej. Wcześniej pełniła w Polsce funkcję Ministra ds. Europejskich, Szefa Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej i Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz Szefa Kancelarii Prezydenta RP. W latach 2000-2001 profesor Hübner była sekretarzem wykonawczym w randze zastępcy sekretarza generalnego w Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodowych Zjednoczonych w Europie.

  prof. Zbigniew IZDEBSKI
Dziekan Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego

Dziekan Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego. Kierownik Zakładu Poradnictwa i Seksuologii UZ. Pracuje w Zakładzie Biomedycznych i Psychologicznych Podstaw Edukacji Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Stały współpracownik WHO w zakresie edukacji seksualnej i profilaktyki HIV/AIDS. Należy do wielu stowarzyszeń oraz polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych. Prezes Stowarzyszenia do Walki z Dziecięcą Prostytucją i Pornografią "Pro-Ecpat"(2002). Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Naukowego „Zagrożenia Cywilizacyjne i Zdrowie Publiczne”. Od 2010 roku jest Współpracownikiem Naukowym Instytutu ds. Badań nad Seksem, Płciowością i Prokreacją im. Kinsey’a w Uniwersytecie Indiana w USA.

Leszek JAŻDŻEWSKI
Współzałożyciel i redaktor naczelny LIBERTÉ!

Politolog, publicysta, wiceprzewodniczący Forum Liberalnego, sekretarz Towarzystwa Integracji Transportu, członek rady Fundacji Projekt: Polska, członek European Convention of Liberal Democracy. Współautor „Liberal reflections on life chances and social mobility in Europe” i “Democracy in Europe Of the People, by the People, for the People?” oraz Środkowoeuropejskiego Słownika Pojęć Politycznych. Regularny komentator na łamach m.in. “Gazety Wyborczej”, “Newsweeka”, TOK FM, TVP.

Caroline JENNER 
CEO Junior Achievement – Young Enterprise Europe, Wielka Brytania

Karierę rozpoczynała jako przedsiębiorca. W 1993 roku założyła na Słowacji firmę Junior Achievement, w 1995 roku – regionalne centrum Junior Achievement w Europie Środkowo-Wschodniej. W 2001 roku objęła stanowisko prezesa w Junior Achievement-Young Enterprise Europe (po połączeniu Junior Achievement i Young Enterprise). Zaangażowana w prace KE dotyczące polityki edukacji przedsiębiorczości, jest członkiem grupy eksperckiej ds. szkół średnich a ostatnio również inicjatywy KE „Nowe umiejętności w nowych miejscach pracy”. Uczestniczy jako partner w dużych, organizowanych przez KE kampaniach szkolnych na rzecz podnoszenia świadomości, takich jak „Twój świat. Twój biznes” – kampania na temat odpowiedzialności biznesu. W 2004 roku mianowana na stanowisko Wiceprezesa ds. Europy w firmie JA Worldwide, zajmowała się globalnymi incjatywami m.in. Raport Światowego Forum Ekonomicznego 2010 na temat edukacji przedsiębiorczości.

Andrzej JONAS
Redaktor naczelny The Warsaw Voice

Dziennikarz od ponad 40 lat. Założyciel i redaktor naczelny The Warsaw Voice (od 1988 roku), także prezes wydawnictwa Warsaw Voice SA. W 1991 roku współtwórca Stowarzyszenia Dzieci Holocaustu w Polsce. W latach 1995-2002 Wiceprezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, w latach 2006-2010 Prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Europejskich – Sekcji Polskiej, w latach 1997-1999 Wiceprezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Europejskich. Wykładowca na Wydziale Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Dyplomatycznej, Przewodniczący Rady Fundacji United Way Polska, członek Rady Fundacji Przyjaciele Szpitala Dziecięcego przy ul. Litewskiej w Warszawie i innych organizacji. W 2010 roku odznaczony Odznaką Honorową Bene Merito. Komentator prasowy i telewizyjny.


  dr Mirosław KACHNIEWSKI
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych

Pracował w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (1996-2007) oraz w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych (1994-1996). Był pracownikiem Katedry Finansów Międzynarodowych SGH (1995-2010). Pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji w ramach IOSCO (międzynarodowej organizacji zrzeszającej organy nadzorujące rynki kapitałowe). Były członek Rady Giełdy. Od 2007 roku pracuje w SEG. Posiada stopień naukowy doktora. Jest autorem wielu publikacji o tematyce ekonomicznej, dotyczących głównie takich obszarów jak funkcjonowanie rynków kapitałowych, liberalizacja przepływów kapitałowych, liberalizacja form świadczenia usług, integracja rynku finansowego UE. Zasiada we władzach Europejskiego Stowarzyszenia Spółek Giełdowych (EuropeanIssuers).

prof. Maria KADLEČÍKOVÁ
B. Dyrektor FAO ds. Europy i Europy Środkowo-Wschodniej; b. Wicepremier Słowacji, Słowacja

Profesor Słowackiego Uniwersytetu Rolniczego w Nitrze na Słowacji. B. Wicepremier ds. Integracji Europejskiej Słowacji (2001-2002), Przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa Słowackiej Rady Narodowej (1998-2001), Regionalny Przedstawiciel FAO - Europa i Azja Środkowa (2007-2010), Przedstawiciel FAO – Europa Środkowo-Wschodnia (2002-2007), Stały Przedstawiciel Republiki Słowackiej przy FAO (1993-1997), Prorektor Słowackiego Uniwersytetu Rolniczego (1985-1990). Laureat czterech doktoratów honoris causa. Ostatnio członek Słowackiej Akademii Nauk Rolniczych oraz dwóch Rad Naukowych Słowackiego Uniwersytetu Rolniczego, a także Międzynarodowej Rady Doradczej Uniwersytetu Corvinus w Budapeszcie.

Martin KÁLOVEC
Partner i Dyrektor Zarządzający w The Boston Consulting Group Praga, Czechy

Martin Kalovec jest partnerem i dyrektorem zarządzającym w praskim biurze The Boston Consulting Group. Pracę w BCG podjął w roku 2001 roku. Obecnie jest szefem zespołu Telecom na kraje Europy Środkowo-Wschodniej. W trakcie kariery zawodowej jako konsultant Martin doradzał klientom z sektora telekomunikacji i bankowości w Europie Środkowej i Ameryce Północnej w kwestiach strategicznych i operacyjnych, w tym w sprawach integracji po fuzjach, ekspansji strategicznej, reorganizacji i poprawy efektywności. Doktorat z nauk ekonomicznych uzyskał na CERGE-EI w Pradze, studiował biznes i ekonomię w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Pradze i na Uniwersytecie w Stanford w USA. Pochodzi ze Słowacji, mówi płynnie po czesku i angielsku; ma dobrą znajomość języka polskiego.

Teresa KAMIŃSKA 
Prezes Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o.

Szefowa powołanego przez wojewodę pomorskiego zespołu ds. budowy elektrowni atomowej na Pomorzu. Autorka pomysłu objęcia granicami PSSE obszarów po zlikwidowanej Stoczni Gdynia. Od 2004 r. stoi na czele grupy doradców eurodeputowanego Jerzego Buzka. Zajmuje się regulacjami w zakresie energetyki, MSP, organizacji i finansowania badań naukowych oraz Europejskiej Przestrzeni Badań i Innowacji. Współpracuje z administracją rządową i samorządową w zakresie tworzenia platform technologicznych i klastrów. W latach 2000-2001 Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w latach 1999-2000 Prezes Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych, w latach 1997-1999 Minister-koordynator reform społecznych i członek Rady Ministrów. Od 1999 r. działa na rzecz Fundacji Pro Publico Bono. Członek Rady Ochrony Zdrowia przy Prezydencie RP.Uhonorowana przez „Polska Dziennik Bałtycki” tytułem Menedżera Roku 2009.
   

Jacek KARNOWSKI
Prezydent Miasta Sopotu

Doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Gdańskiego. Od 1990 radny i wiceprezydent Sopotu, a od 1998 roku prezydent Sopotu. W latach 1990-98 radny Sejmiku Województwa Gdańskiego, przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska. Od 2007 roku Wiceprezes Związku Miast Polskich; Delegat do Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych przy Radzie Europy, Współprzewodniczący Zespołu ds. Ustrojowych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.  Działalność polityczną rozpoczął na studiach jako członek władz Ruchu Młodej Polski. Współzałożyciel i członek władz Partii Konserwatywnej i Stronnictwa Konserwatywno Ludowego. Od 2001 do 2008 związany z Platformą Obywatelską RP. Pełnomocnik Regionu Gdańskiego, później członek zarządu PO RP na Pomorzu. Odznaczenia: odznaczenie papieskie "PRO ECCLESIA ET PONTIFICE" (Za Kościół i Papieża), medal "Pro Memoria", odznaka ministra Kultury Rzeczpospolitej Polskiej "Zasłużony Działacz Kultury".


prof. Catherine KESSEDJIAN
Wicedyrektor European College of Paris, Dyrektor programowy studiów magisterskich prawa europejskiego na Uniwersytecie Panthéon-Assas Paris II, Francja

W 2004 roku objęła profesurę (Hauser Global Professor) na Wydziale Prawa Uniwersytetu Nowojorskiego, gdzie prowadzi wykłady z prawa międzynarodowych transakcji handlowych oraz seminarium z procesów stanowienia zasad w globalnym świecie. Mediator lub arbiter w wybranych sporach dotyczących transakcji ad hoc albo pod auspicjami, między innymi: ICSID, ICC, LCIA oraz AAA. B. Zastępca Sekretarza Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego Międzynarodowego (1996-2000), oddelegowana przez Université de Bourgogne we Francji. W Haskiej Konferencji odpowiadała za przygotowanie i monitorowanie negocjacji w sprawie proponowanej ogólnoświatowej Konwencji o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń. Wykładała prawo międzynarodowych transakcji gospodarczych, europejskie prawo gospodarcze (w tym prawo konkurencji), międzynarodowe rozwiązywanie sporów (w tym arbitraż).

  prof. Michał KLEIBER
Prezes Polskiej Akademii Nauk, b. Minister Nauki i Informatyzacji, b. Przewodniczący Rządowego Komitetu ds. Umów Offsetowych, b. doradca Prezydenta RP

Specjalista w zakresie zastosowań nowoczesnych technik komputerowych w badaniach naukowych, technice i medycynie. Zajmuje się także problematyką prorozwojowej polityki państwa, a w szczególności strategią rozwoju edukacji, nauki i innowacyjności gospodarki. Wieloletni wykładowca na uniwersytetach w RFN, USA  i Japonii. Członek Rady Programowej inicjatywy „Science and Technology for Society” w Kioto, Japonia. W latach 2006 – 2011 członek Europejskiej Rady Nauki w Brukseli, od roku 2005 Prezydent organizacji European Materials Forum w Strasburgu. Wiceprzewodniczący Rady Fundacji Green Cross Poland. Redaktor naczelny czasopisma "Archives of Computational Methods in Engineering" (Springer).

Andrzej KLESYK
Prezes Zarządu PZU SA

Były Partner w Boston Consulting Group w Warszawie. Założyciel i CEO Banku Inteligo, pionierskiego projektu bankowości internetowej wspólnie z Bankgesellschaft Berlin Polska. Partner w McKinsey&Co w Londynie. W 1991 r. wyjechał do USA, gdzie pracował w takich firmach jak: Kidder, Peabody, Coopers & Lybrand w Nowym Jorku. W latach 1989 – 1990 pracował w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych. Ukończył Katolicki Uniwersytet Lubelski na kierunku Ekonomia, MBA w Harvard Business School. Członek Rady Gospodarczej przy Premierze RP, Członek Rady Programowej Instytutu Spraw Publicznych, Członek Rady Powierniczej Muzeum Narodowego, Członek Geneva Association. Od 2007 r. Prezes Zarządu PZU SA.

Vera KOBALIA
Minister Gospodarki i Zrównoważonego Rozwoju, Gruzja

Jest jedną z najznamienitszych przedstawicielek młodego, reformatorskiego rządu. Karierę zawodową rozpoczynała w organizacji pozarządowej „Koalicja na rzecz Sprawiedliwości”. Mimo krótkiego stażu udało jej się dosyć szybko zwrócić uwagę międzynarodowej społeczności na problem obrony praw uchodźców w Gruzji. Wkrótce została powołana na inne ważne stanowisko. W wieku zaledwie 28 lat została Ministrem Gospodarki i Zrównoważonego Rozwoju.


  Michał KOBOSKO
Redaktor naczelny Bloomberg Businessweek Polska

Dziennikarskie szlify zdobywał w "Gazecie Wyborczej", następnie zastępca redaktora naczelnego dziennika "Puls Biznesu", szef portalu pulsbiznesu.pl, zastępca redaktora naczelnego oraz redaktora naczelnego miesięcznika "Forbes" (2005–2006); redaktor naczelny "Newsweek Polska" (2006 - 2009). W 2009 roku został redaktorem naczelnym gazety "Dziennik. Polska-Europa-Świat". Od 14 września 2009 roku redaktor naczelny "Dziennika Gazety Prawnej". W 2010 roku wrócił do Axel Springer Polska, gdzie został wydawcą czasopism "Newsweek Polska" i "Forbes". Zasiadał w jury konkursu Grand Press, jest członkiem kapituł Nagrody im. Lesława A. Pagi, Nagrody PAP im. Ryszarda Kapuścińskiego, członkiem Rady Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Od marca 2011 roku jest menadżerem projektu Point Group Business Unit, spółki zależnej Platformy Mediowej Point Group, wydawcy polskiej edycji Bloomberg Businessweek Polska. 

Bronisław KOMOROWSKI
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Zaangażowany w działalność opozycyjną, był drukarzem, dziennikarzem i wydawcą prasy podziemnej. Za działalność antykomunistyczną wielokrotnie aresztowany, represjonowany, a w stanie wojennym internowany. Po 1989 roku dyrektor gabinetu Aleksandra Halla w Urzędzie Rady Ministrów (1989-1990). Poseł kolejnych kadencji Sejmu (1991 – 2010). Wiceminister obrony narodowej ds. wychowawczo-społecznych (1990-1993),  Minister Obrony Narodowej (2000-2001). Przewodniczył Sejmowej Komisji Obrony Narodowej (1997 - 2000). Od 2001 roku zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Obrony Narodowej oraz członek Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Od października 2005 wicemarszałek Sejmu V kadencji. Od listopada 2007 marszałek Sejmu VI kadencji. Poselski mandat złożył 8 lipca 2010 roku w związku z wyborem na urząd Prezydenta RP. Obecnie nie jest członkiem żadnej partii. Należał do Unii Wolności, następnie do Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego. Od 2001 był członkiem Platformy Obywatelskiej, od 2006 wiceprzewodniczącym partii. Żonaty z Anną Dembowską. Mają pięcioro dorosłych dzieci.


prof. Andrzej KOWALSKI
Dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Kierownik Katedry Rozwoju Obszarów Wiejskich SGH

Od 2000 roku jest Dyrektorem Instytutu Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, a od 2008 – Kierownikiem Katedry Rozwoju Obszarów Wiejskich SGH. Pełnomocnik Dziekana i Wicedyrektor Instytutu Gospodarki Narodowej SGH (1987-1992); Doradca Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (1991-1993). Pracownik naukowy Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (1995-2008). Kierownik Katedry Agrobiznesu SGH (1995-2008); Wiceprzewodniczący Rady Naukowej Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (1999-2000), Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi (2004-2006). Jest członkiem Rady Naukowej Kolegium Gospodarki Światowej SGH, Rady Naukowej Polskiego Zespołu IIASA; członkiem zagranicznym Ukraińskiej Akademii Nauk Rolniczych.

Jacek P KRAWCZYK
Wiceprzewodniczący Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES)

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Przemysłu i Handlu w roku 1991. Prezes instytucji finansowych (1993 - 2000), a następnie Prezes Zarządu Optimus SA, spółki notowanej na Warszawskiej GPW. Od 2004 roku jest członkiem EKES. Przygotował opinie m.in. w sprawie: programu pomocy dla lotnictwa europejskiego, stosunków między EU a Ameryką Północną w sektorze transportu lotniczego, europejskiej jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej. Wiceprzewodniczący EKES od października 2010 roku. Obecnie Wiceprezydent PKPP Lewiatan oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej kilku spółek. Członek zarządu E-STAR spółki notowanej na giełdach w Budapeszcie i Warszawie. Przewodniczył Radzie Nadzorczej PLL LOT do czerwca 2011 - obecnie członek Rady Nadzorczej PLL LOT. Członek Aviation Platform – ciała doradczego przy Wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej ds. transportu Sim Kallas, do spraw strategii lotnictwa cywilnego w Europie.


Jacek KRAWIEC
Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, PKN ORLEN S.A.


Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W latach 1992 - 1997 pracował w Banku PEKAO SA, Ernst & Young SA oraz w PriceWaterhouse Sp. z o.o. W 1998 r. był odpowiedzialny za rynek polski w brytyjskim oddziale japońskiego banku inwestycyjnego Nomura plc w Londynie. W okresie 1998 - 2002 pełnił funkcję Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego w Impexmetal SA. W 2002 r. objął stanowisko Prezesa Zarządu Elektrim SA. W latach 2003 - 2004 był dyrektorem zarządzającym Sindicatum Ltd London. Od2006 r. do 2008 r. zajmował stanowisko Prezesa Zarządu Action SA. Od czerwca 2008 r. do września 2008 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu PKN ORLEN, a w dniu 18 września 2008 r. został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego. Obecnie pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Unipetrol a.s. oraz Członka Rady Nadzorczej Polkomtel SA.

Krzysztof KRYSTOWSKI
Prezes Zarządu Avio Polska

Obecnie V-ce Prezes Grupy Avio ds. Europy Wschodniej, Prezes Avio Polska, Prezes Polonia Aero. Jest także Prezesem Zarządu Federacji Firm Lotniczych Bielsko stowarzyszenia będącego liderem Śląskiego Klastra Lotniczego oraz członkiem Rady Głównej PKPP Lewiatan. Członek Narodowej Rady Ekologicznej przy Prezydencie RP oraz Rady Przemysłowo – Obronnej przy Ministrze Obrony Narodowej. W latach 2006 - 2007 roku był także  przedstawicielem polskiego przemysłu lotniczego w grupie nieformalnej przy KE ds. JTI „Clean Sky” dla europejskiego przemysłu lotniczego. W latach 2004 – 2006 Przewodniczący Rady Fundacji „Centrum Innowacji” FIRE. W latach 2003 – 2006 V-ce Minister w Ministerstwie Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej a następnie Ministerstwie Gospodarki i Pracy. Odpowiadał za konkurencyjność i innowacyjność gospodarki, a także za przemysł obronny i lotniczy oraz offset.


Marek KRZYKOWSKI
Prezes International Paper Kwidzyn Sp. z o.o.

Marek Krzykowski rozpoczął pracę na Politechnice Gdańskiej. Następnie związał się z przemysłem papierniczym, gdzie pracuje od 28 lat. Karierę w branży papierniczej zaczął w  Zakładach Celulozowo-Papierniczych, następnie kontynuował ją po przejęciu ZCP przez największą korporację papierniczą świata –International Paper. Od 1996 roku pełnił funkcję Zastępcy Prezesa oraz Dyrektora ds. technicznych, aby w 2005 roku objąć stanowisko Prezesa Zarządu International Paper – Kwidzyn, które pełni do dziś. Marek Krzykowski jest członkiem rad nadzorczych firm związanych z działalnością korporacji International Paper w Polsce. Swoją działalnością wspiera również Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości, pełniąc w niej funkcję Wiceprezydenta.

Mike KUBENA
Dyrektor naczelny PwC na Europę Środkowo - Wschodnią, USA

Mike Kubena jest członkiem Global Strategy Council, kluczowego ciała przywódczego na świecie odpowiedzialnego za ratyfikację globalnej strategii PwC. Jego zadania obejmują pracę nad strategią wzrostu firmy na najważniejszych rynkach wschodzących we współpracy z dyrektorem naczelnym firmy na cały świat. Rozpoczął pracę w PwC w USA w 1987 r. jako doradca podatkowy. 3 lata kierował firmą PwC w Rosji, a przedtem był szefem działu doradztwa podatkowego i prawnego w PwC Rosja. Jako partner w dziale doradztwa podatkowego pracował nad wieloma różnymi projektami, w tym: nad międzynarodowym projektem planowania podatkowego mającym na celu poprawę efektywności i przejrzystości podatkowej, nad planowaniem podatkowym w związku z pozyskiwaniem kapitału na międzynarodowych rynkach instrumentów dłużnych. 

Wojciech KUŚPIK
Prezes Zarządu Grupy PTWP SA


Redaktor naczelny Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł oraz portalu wnp.pl. Wydawca czasopism: Rynek Zdrowia, Rynek Spożywczy, portali internetowych m.in.: portalsamorządowy.pl,  propertynews.pl, dlahandlu.pl oraz organizator uznanych konferencji w tym największej imprezy w Europie Centralnej – Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Carol LAMBERT
Francuski Partner i Współprzewodnicząca Global Center for Corporate Governance, Deloitte, Francja

Dołączyła do Deloitte w 1987 i przepracowała ponad 10 lat w departamencie audytu obsługując międzynarodowe korporacje. Następnie przeszła do departamentu ds. jakości i ryzyka. Mając 20 lat doświadczenia pełni funkcję lidera ds. etyki i ładu korporacyjnego w Deloitte, we Francji. Przez ostatnie dwa lata, była współprzewodniczącą Deloitte Corporate Governance Center, sieci liderów i ośrodków ładu korporacyjnego, zrzeszającej ponad 35 firm. Celem Globalnego Centrum jest zapewnienie zasobów technicznych, badawczych i przywódczych w obszarze ładu korporacyjnego – dla klientów i firm członkowskich Deloitte na całym świecie. Specjalizacja: etyka, ład korporacyjny (governance), ryzyko, regulacje prawne i zgodność z przepisami (compliance) – kobiety w zarządach.

Peter LAVELLE
Komentator polityczny, Russia Today, USA

Jest gospodarzem programu CrossTalk nadawanego na antenie anglojęzycznego, finansowanego ze środków publicznych programu rosyjskiej telewizji RT, dostępnej na platformie satelitarnej. Prowadził w telewizji RT program „IMHO – In My Humble Opinion” (Moim skromnym zdaniem) i „In Context” (W kontekście). Był stypendystą programu Davisa (1992-1995) i Fulbrighta w ramach, którego prowadził badania w Polsce (1993-1995). Od ponad 25 lat mieszka w Europie Wschodniej i Rosji. Zanim rozpoczął pracę komentatora i gospodarza programów telewizyjnych, dużo pisał i publikował. Pracował lub współpracował z wieloma znanymi tytułami prasowymi i stacjami radiowymi, w tym: Asia Times Online, The Moscow Times, Radio Wolna Europa/Radio Liberty, National Public Radio (NPR), United Press International, In The National Interest, The Moscow News oraz z amerykańskim miesięcznikiem historycznym Current History.


  Janusz LEWANDOWSKI 
Komisarz UE odpowiedzialny za budżet i programowanie finansowe

Janusz Lewandowski od lutego 2010 roku Komisarz UE ds. budżetu i programowania finansowego. W latach 1974-1984 był pracownikiem naukowym Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 1980-1989 był ekspertem w NSZZ Solidarność. Pełnił funkcję Posła na Sejm RP oraz Ministra Przekształceń Własnościowych (1991-1993). Od 1993 roku jest Przewodniczącym Rady Programowej Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. Był Posłem na Sejm RP (1997-2004). W tym okresie pełnił funkcję zastępcy Przewodniczącego Sejmowej Komisji Skarbu Państwa, Uwłaszczenia i Prywatyzacji a następnie Przewodniczącego Sejmowej Komisji Europejskiej. Obserwator przy Parlamencie Europejskim (2003-2004), poseł do Parlamentu Europejskiego (2004-2010), Przewodniczący Komisji Budżetowej (2004-2007).

  Andrzej LUBOWSKI
Ekonomista, pisarz i komentator

Urodzony w Polsce, od 1982 roku mieszka w Stanach Zjednoczonych. Przez wiele lata związany z sektorem bankowym. Zasiadał w radach nadzorczych amerykańskich i europejskich spółek. Obecnie jest stałym współpracownikiem wiodących polskich gazet, dla których komentuje wydarzenia gospodarcze i polityczne, współzależności i nowe trendy. Wykształcony w Polsce (SGH i UW) i w USA (Uniwersytety Stanford i Berkley), autor „Kontuzjowanego Mocarstwa”, książki będącej analizą siły i słabości USA.

Henri MALOSSE
Przewodniczący Grupy Pracodawców Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES), Francja
 

Zanim objął stanowisko Przewodniczącego Grupy Pracodawców EKES, był Przewodniczącym Sekcji ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Obywatelstwa oraz Sekcji ds. Unii Gospodarczo-Walutowej, Spójności Gospodarczej i Społecznej  EKES, jak również Wiceprzewodniczącym Wspólnego Komitetu UE – Bułgaria oraz członkiem Biura EKES. Obecnie jest Dyrektorem i Doradcą Prezydencji Francuskiego Zgromadzenie Izb Przemysłowo-Handlowych oraz Doradcą Prezydenta ds. Europejskich. Wiceprzewodniczący i członek założyciel Europejskiego Stowarzyszenie MŚP i SME Union (Związku MŚP) w Parlamencie Europejskim. Wykłada problematykę europejską na kilku uczelniach w Europie. Zanim rozpoczął pracę w EKES, odpowiadał za stworzenie Stałego Koła Przedstawicieli Francji, zrzeszającego około 140 organizacji reprezentowanych w Brukseli; do 2003 roku,  był jego Przewodniczącym a obecnie jest Członkiem Honorowym.


 
Adil MAMMADOV
Prezes Azerbejdżańskiej Fundacji Promocji Eksportu i Inwestycji (AZPROMO), Azerbejdżan

Absolwent Uniwersytetu Reading w Wielkiej Brytanii, gdzie uzyskał dyplom w dziedzinie biznesu i zarządzania na rynkach wschodzących. Jest autorem pracy „Zarządzanie zasobami węglowodorów w rejonie Morza Kaspijskiego – studium przypadku Republiki Azerbejdżanu”. Pracował w Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ (2003-2004). Pełnił funkcję Dyrektora Sekretariatu Inicjatywy na rzecz Przejrzystości Przemysłu Wydobywczego (EITI) przy Państwowym Funduszu Ropy Naftowej (SOFAZ) Republiki Azerbejdżanu (2005-2009). W listopadzie 2009, został powołany na stanowisko Prezesa Azerbejdżańskiej Fundacji Promocji Eksportu i Inwestycji (AZPROMO).

 
Lord MANDELSON
Członek Izby Lordów, b. Komisarz UE ds. Handlu; b. Sekretarz ds. Przedsiębiorczości i Handlu, Wielka Brytania

Lord Mandelson jest członkiem Izby Lordów. W latach 2004-2008 pełnił funkcję komisarza Unii Europejskiej ds. handlu. Zajmował cztery różne stanowiska w gabinecie za Tonego Blaira i Gordona Browna, ostatnio jako Pierwszy Sekretarz Stanu oraz Minister Biznesu, Przedsiębiorstw i Reformy Regulacyjnej. Był członkiem parlamentu reprezentując okręg Hartlepool (1992-2004). Wcześniej pełnił funkcję szefa kampanii i komunikacji w Partii Pracy. (1985-1990). Po odejściu z polityki w maju 2010 opublikował autobiografię pt. „The Third Man”. W styczniu 2011 otworzył doradczą firmę strategiczną Global Counsel, której jest przewodniczącym. Jest też Starszym doradcą Lazard and Co. Urodził się w 1953 i kształcił na Uniwersytecie w Oksfordzie.

prof. Radosław MARKOWSKI
Politolog, Dyrektor Centrum Studiów nad Demokracją w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej i Kierownik Zakładu Badań Porównawczych nad Polityką PAN

Specjalizuje się w porównawczych naukach politycznych oraz  badaniach wyborczych. Od 1995 roku jest Kierownikiem Projektu Polskiego Generalnego Studium Wyborczego; od 1997 jest członkiem Komitetu Planistycznego projektu  Comparative Study of Electoral Systems (CSES); przedstawiciel Polski w międzynarodowym projekcie porównawczym  European Election Study (2004). Członek zespołów redakcyjnych i doradczych European Journal of Political Research, Political Studies, European Union Politics, Journal of Political Science Education. Autor publikacji i książek poświęconych głównie tematyce wyborczej, w tym: Post-communist Party Systems (Cambridge University Press 1999) and Europeanising Party Politics? (Manchester University Press 2011).

Nelson MATTOS
Wiceprezes ds. nowych technologii na Europę, Bliski Wschód i Afrykę Google, Brazylia/Szwajcaria

Nelson dołączył do Google w 2007 roku i jako wiceprezes działów programistycznych w regionie EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka) jest on odpowiedzialny za całą działalność techniczną i rozwijanie produktów. Pracował na różnych stanowiskach w firmie IBM, gdzie do niedawna sprawował funkcję wybitnego inżyniera oraz wiceprezesa ds. technologii informacyjnych i użytkowych w firmie IBM Research. Przed rozpoczęciem pracy w firmie IBM, Nelson był profesorem nadzwyczajnym na Uniwersytecie Kaiserslautern w Niemczech, gdzie był zaangażowany w badania dotyczące systemów zarządzania bazami zorientowanymi obiektowo i bazami wiedzy. Opublikował ponad 80 artykułów z dziedziny zarządzania bazami danych i w tematach pokrewnych, posiada 13 patentów i jest autorem książki pt. An Approach to Knowledge Base Management.

Sophie de MENTHON
Prezydent ETHIC, Przewodnicząca Francuskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Francja

W 1976 roku założyła spółkę Multilignes Conseil, specjalizującą się w telemarketingu. Obecnie kieruje organizacją ETHIC, której głównym celem jest promowanie koncepcji etycznego biznesu. Rozumianego jako działanie przedsiębiorstw zmierzające do realizacji strategii zrównoważonego rozwoju z uwzględnieniem zarówno aspektów kapitalistycznych, jak i społecznych. Była organizatorką pierwszego „Dnia Przedsiębiorczości” we Francji i akcji „Kocham moją pracę!”. Jest komentatorem radia RMC i BFM w porannym programie gospodarczym „Good morning business”. W 2011 roku francuski Minister Pracy powierzył jej pieczę nad misją Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.

  Christian MORALES
Wiceprezes INTEL i Dyrektor Generalny na Europę, Bliski Wschód i Afrykę (EMEA)

Odpowiada za sprzedaż i marketing produktów Intel w regionie EMEA. Uprzednio zajmował wyższe stanowiska w obszarze zarządzania, sprzedaży i dystrybucji w ramach międzynarodowej struktury korporacyjnej. Wcześniej był Wiceprezesem Intel odpowiedzialnym za Grupę Sprzedaży i Marketingu, a także kierował działalnością spółki w regionie Azji i Pacyfiku, odpowiadając za wdrożenie strategii na rynku azjatyckim. Przedtem, jako Dyrektor Generalny, zarządzał rynkiem Ameryki Południowej i odegrał istotą rolę w tworzeniu nowej regionalnej centrali spółki i wzmacnianiu jej obecności na całym kontynencie. Z firmą związał się w 1980 roku. Pracował w Paryżu, Madrycie, San Paulo i Hong Kongu. Absolwent paryskiej uczelni technicznej Electricity, Mechanics and Electronics Engineering School.

Janusz MOROZ
Członek Zarządu ds. Handlu, RWE

Pierwsze doświadczenie zawodowe zdobywał w  brytyjsko- holenderskiej firmie Unilever w latach 1993-2001.  Zaczynał od przedstawiciela handlowego, a następnie przez 3 lata był Key Account Managerem, aby w latach 1996 - 2001 pełnić funkcję dyrektora sprzedaży. W latach 2001-2006 pracował w Telekomunikacji Polskiej, w okresie głębokiej transformacji firmy i przygotowań do konkurencji na liberalizującym się rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce. W TP SA Janusz Moroz pełnił funkcję Dyrektora ds. Sprzedaży ds. Klientów Indywidualnych oraz w latach 2005 - 2006 Dyrektora Wykonawczego i Dyrektora ds. Inwestycji Sieciowych. Był m.in. odpowiedzialny za program rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz stworzenie sieci profesjonalnych salonów sprzedaży grupy TP/Orange.

Sophie NAPPERT
Arbiter, moderator OGEMID - międzynarodowej platformy arbitrażu, Kanada/Wielka Brytania

B. szefowa działu abitrażu międzynarodowego w międzynarodowej kancelarii prawniczej. Posiada wykształcenie i doświadczenie w zakresie prawa cywilnego i zwyczajowego. Określana jest mianem „jednego z najlepszych arbitrów nowego pokolenia”. Została mianowana Moderatorem platformy OGEMID, forum dyskusyjnego poświęconego zagadnieniom prawa międzynarodowego i międzynarodowego arbitrażu. Jej nazwisko figuruje na Liście 30 najlepszych kobiet arbitrów na świecie, opracowywanej przez magazyn Global Arbitration Review oraz w międzynarodowej publikacji branżowej „International Who’s Who of Commercial Arbitration”. Specjalizuje się w następujących dziedzinach: energia i zasoby naturalne, budownictwo, infrastruktura, hotelarstwo i wypoczynek, farmacja, telekomunikacja, joint ventures, umowy koncesyjne, Rosja, Kazachstan, region Morza Kaspijskiego, Karta Energetyczna (ECT), spory inwestycyjne oraz spory z państwem jako stroną.

Irene NATIVIDAD
Prezydent Global Summit of Women, USA

Prezydent Global Summit of Women, corocznego międzynarodowego spotkania kobiet przywódców z całego świata, Współprzewodnicząca Corporate Women Directors International, organizacji promującej zwiększenie udziału kobiet we władzach spółek na całym świecie. Jej zaangażowanie w promowanie kobiet - w wymiarze krajowym i międzynarodowym - wynika z ponad dziesięcioletniej współpracy z National Women's Political Caucus, organizacji działającej na rzecz zwiększenia liczby kobiet wybieranych i mianowanych do pełnienia funkcji publicznych. W 1994 roku Prezydent Clinton powołał ją do Rady Dyrektorów Sallie Mae, spółki znajdującej się w rankingu „Fortune 100”. W 2004 roku została wybrana przez „Women’s eNews” na jednego „21 Przywódców na 21 Wiek”. W 1997 roku magazyn „Working Mother” zaliczył ją do grona „25 Najbardziej Wpływowych Pracujących Matek”, a w 1988 roku trafiła do rankingu „100 Najbardziej Wpływowych Kobiet w Ameryce” magazynu „Ladies Home Journal”.

Staffan NILSSON
Przewodniczący Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES), Szwecja

W 2010 został Przewodniczącym EKES. Jest zagorzałym zwolennikiem UE, niestrudzonym rzecznikiem zrównoważonego rozwoju i obrońcą europejskich wartości na arenie międzynarodowej. Wcześniej przez sześć lat pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Grupy III EKES i przez kolejne sześć był jej Przewodniczącym. Od kiedy w 1995 roku związał się z EKES i Grupą III, aktywnie zajmował się sprawami rolnictwa, zrównoważonego rozwoju i współpracy międzynarodowej. Był sprawozdawcą opinii wyrażanych na temat dyrektywy ramowej w sprawie ochrony gleb, komunikatu w sprawie zrównoważonego wykorzystywania pestycydów, zagadnień dotyczących rolnictwa i bezpieczeństwa żywności w ramach Partnerstwa Euromed oraz planu działań na rzecz technologii przyjaznych środowisku. Był aktywnym członkiem Wspólnych Komitetów Konsultacyjnych EKES a obecnie odgrywa kluczową rolę we Wspólnym Komitecie Konsultacyjnym EKES z Turcją oraz Komitecie Euro-Śródziemnomorskim (Euromed).
 
Antonio De PALMAS
Prezes ds. Relacji z UE i NATO, Boeing International, Włochy

Odpowiada za współpracę ze wszystkimi instytucjami europejskimi i reprezentuje interesy Boeinga w Unii Europejskiej i NATO. Do firmy dołączył w 2003 roku, a zanim otrzymał nominację na obecne stanowisko, kierował komunikacją Boeinga w regionie południowej Europy. Był również odpowiedzialny za planowanie strategiczne i zarządzanie kwestiami trudnymi. Karierę zawodową rozwijał w Brukseli, specjalizując się w obszarze polityki UE i reprezentując przez osiem lat interesy różnych firm, między innymi przez trzy lata był Dyrektorem ds. Relacji z UE i rządami w Oracle EMEA. Był mocno zaangażowany w prace na rzecz liberalizacji sektora telekomunikacji a także konwergencji sektorów: audiowizualnego, informatycznego i telekomunikacyjnego oraz w rozwój handlu elektronicznego. W latach 2000-2003 pracował jako Dyrektor ds. Rozwoju w Cisco Systems w Mediolanie.

 
Jacek PAŁASIŃSKI
Teatrolog, dziennikarz telewizyjny i radiowy, korespondent

Jest absolwentem Wydziału Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej w Warszawie. Od 1977 był działaczem opozycji przedsolidarnościowej. W 1981 wyjechał z kraju do Włoch. Był współzałożycielem Komitetu Solidarności we Włoszech. Był dziennikarzem Radia ZET, "Rzeczpospolitej", "Wprost", pracuje w TVN24. Członek m.in. Stowarzyszenia Wolnego Słowa i zarządu Stowarzyszenia Prasy Zagranicznej we Włoszech. Autor książek "Express Mediterranee", "Wprost z oblężonej świątyni", "Papież już nie umrze", "Kaczor po pekińsku", "Kaczor w sieci", "Gdzie jest Polska".

Grzegorz POLANIECKI
Prezes Zarządu Enter Air

W lotnictwie działa od ponad 12 lat. Był kierownikiem obsługi pasażerskiej nadzorując obsługę pasażerów i samolotów, pracował w dziale operacji naziemnych jako specjalista oraz audytor, biorąc udział w otwieraniu operacji lotniczych do nowych, polskich portów. Był także kierownikiem działu planowania i koordynacji załóg.


James H. QUIGLEY
B. Prezes Zarządu, Starszy Partner Deloitte Touche Tohmatsu Limited, USA

Jim Quigley jest starszym partnerem w Deloitte U.S. Związany z firmą od 36 lat, zajmował w niej wiele kluczowych stanowisk, między innymi Prezesa globalnej sieci Deloitte (Deloitte Touche Tohmatsu Limited) oraz Deloitte United States. Współautor wydanej w tym roku książki „As One: Individual Action, Collective Leadership”, bestsellera analizującego wyzwania związane ze stworzeniem środowiska, które zainspiruje duże grupy do współpracy i dążenia do osiągnięcia wspólnego celu. Zaangażowany w prace kilku międzynarodowych organizacji reprezentujących środowisko biznesu, aktywnie uczestniczy w kształtowaniu polityk wspierających rozwój zrównoważonej globalnej gospodarki. Często zapraszany jest do udziału w międzynarodowych konferencjach i przedstawienia swoich poglądów na temat rozwoju biznesu. Absolwent Uniwersytetu Stanowego Utah. Otrzymał doktoraty honoris causa w dziedzinie zarządzania biznesem, przyznane przez uczelnię macierzystą oraz Bentley College w Waltham, w stanie Massachusetts.

Paweł RABIEJ
Partner Zarządzający, wydawca magazynu THINKTANK

Specjalizuje się w problematyce przywództwa, komunikacji i innowacji. Ukończył filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim. Zarządzał m.in. wprowadzaniem na polski rynek magazynu Harvard Business Review Polska (2003–2008), kierował wydawnictwem Business Press, wydawcą Businessman Magazine (1999–2002), stworzył magazyn pokładowy PLL LOT Kaleidoscope (1997–1999), był redaktorem w Gazecie Bankowej (1995–1998) i dziennikarzem w radiowej Trójce (1991–1992). W latach 2000–2002 kierował konsorcjum, które prowadziło na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP działania promujące Polskę przed wejściem do Unii Europejskiej. Jest członkiem Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców w Polsce i Klubu Polskiej Rady Biznesu.
  

Ruth RAVITZ SMITH
Wiceprezes ds. globalnych relacji z rządami, GE Hitachi Energia Jądrowa, USA

Na stanowisku jakie pełni w GEH, Smith jest odpowiedzialna za relacje firmy z władzami wszystkich szczebli na całym świecie. Została wybrana na członka komitetu wykonawczego Amerykańsko-Polskiej Rady Biznesu. Jest współprzewodniczącą powołanej przez Third Way dwustronnej grupy roboczej, zajmującej się kwestiami energii jądrowej oraz członkiem Komitetu Doradczego ds. Dostaw Instytutu Energii Jądrowej. Smith pełniła funkcję wiceprezesa ds. Relacji z władzami w firmie Alstom, zajmującej się technologiami energii i transportu. Była szefem ds. prawa i strategii rządowych w kancelarii Brown Rudnick; zajmowała stanowisko wiceprezesa ds. relacji z rządem federalnym w The Travelers Company; była dyrektorem wykonawczym ds. rządowych w Northeast Utilities System oraz dyrektorem ds. rządowych w Aerospace Industries Association. W ramach swojej działalności publicznej Smith prowadziła biuro przedstawicielskie stanu Connecticut w Waszyngtonie; była też pracownikiem amerykańskiej Izby Reprezentantów.

dr Nouriel ROUBINI
Prezes i założyciel Roubini Global Economics, USA

Profesor ekonomii w Stern School of Business na Uniwersytecie Nowojorskim. Posiada bogate doświadczenie w dziedzinie kształtowania polityki jak również wiele osiągnięć naukowych. W latach 1998 – 2000  zasiadał w Radzie Doradców Ekonomicznych w Białym Domu jako starszy ekonomista ds. międzynarodowych. Pełnił funkcję doradcy i starszego doradcy Podsekretarza ds. Międzynarodowych w amerykańskim Departamencie Skarbu. Z jego ekspertyz wielokrotnie korzystał Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy oraz liczne znamienite instytucje publiczne i prywatne. Opublikował ponad 70 referatów teoretycznych, empirycznych i raportów na temat międzynarodowych zagadnień makroekonomicznych. Współautor licznych publikacji książkowych, między innymi: „Political Cycles: Theory and Evidence”, „Bailouts or Bail-ins? Responding to Financial Crises in Emerging Markets”,  „Crisis Economics: A Crash Course in the Future of Finance”. Ukończył Uniwersytet Bocconi w Mediolanie. Tytuł doktora ekonomii uzyskał na Uniwersytecie Harvarda. Wcześniej wykładał na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Yale.

  Marek SAMOTYJ
Dyrektor Wykonawczy ds. technicznych Instytutu Badawczego Elektroenergetyki EPRI, USA

Do EPRI dołączył w 1985, jako Kierownik Projektu i odpowiadał za opracowanie i wdrażanie planów rozwojowo-badawczych dla Konsorcjum IntelliGrid. Wcześniej był kierownikiem linii biznesowej w dziale EPRI Usług Technicznych i Biznesowych dla Sektora Detalicznego. Jako kierownik projektu odpowiadał za aplikacje i próby terenowe napędów zmiennej prędkości oraz prowadził badania w obszarze jakości mocy i kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń końcowych. Brał udział w badaniach prowadzonych w ramach Energy Modelling Forum na Uniwersytecie Stanforda. Stypendysta Fullbrighta i Programu Profesjonalnego Dziennikarstwa na Uniwersytecie Stanforda. Otrzymał nagrodę EPRI Chauncey Award w 2002 i 2004. W 2000, został laureatem nagrody John Mungenast International Power Quality Award, przyznanej za całokształt działalności przez magazyn Power Quality i The Financial Times.

 
prof. Gesine SCHWAN
Profesor Politologii, Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Humboldt Viadrina, b. rektor Uniwersytet Europejski Viadrina, Niemcy


Pełniła funkcję Rektora Uniwersytetu Europejskiego Viadrina, Dziekana Wydziału Politologii na Wolnym Uniwersytecie Berlina, Prezesa Niemieckiego Stowarzyszenia Nauk Politycznych (DVPW). Była członkiem Komisji ds. Wartości Podstawowych oraz Współprzewodniczącą Forum Polsko – Niemieckiego, członkiem Rady Naukowej Niemieckiego Instytutu Kultury Polskiej (Deutsches Polen-Institut). Od 2004 jest członkiem Komisji partii SPD. Dwukrotnie kandydowała na urząd prezydenta Republiki Federalnej Niemiec. W latach 2005-2009 była koordynatorem rządu Niemiec do spraw współpracy z Polską. Obecnie jest rektorem Humboldt-Viadrina School of Governance.

Peter SCHWARTZ
Prezes Global Business Network, pisarz i futurysta, USA

Współzałożyciel i przewodniczący Global Business Network, należącej do Monitor Group. Specjalizuje się w planowaniu scenariuszy. Współpracuje z korporacjami, rządami i instytucjami, tworząc alternatywne perspektywy przyszłości i opracowując prężne strategie dla zmieniającego się i pełnego niepewności świata. Członek Council on Foreign Affairs, World Economic Forum Global Agenda Council oraz World Affairs Council, a także Research, Innovation and Enterprise Council w Singapurze. Był szefem planowania scenariuszy dla spółek z grupy Royal Dutch/Shell Group w Londynie (1982-1986). Przed rozpoczęciem pracy w Royal Dutch/Schell, kierował ośrodkiem strategicznym - Strategic Environment Center w SRI International. Autor Inevitable Surprises (2003), The Art of the Long View (1991), współautor The Long Boom (1999), When Good Companies Do Bad Things (1999) i China's Futures (2001).

Marek SERAFIN
Członek Zarządu ds. Petrochemii, PKN Orlen

Jest absolwentem Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Poznańskiej. Ukończył studia MBA prowadzone przez  London Business School w Szkole Biznesu  Politechniki Warszawskiej.  W latach 1994 – 1998 zajmował stanowisko Konsultant - Doświadczony Senior w Arthur Andersen, następnie od 1998 r. do 1999 r. pełnił funkcje Dyrektora ds. Planowania Operacyjnego w  Kompanii Piwowarskiej S.A. W latach 1999-2002 związany z Grupą Impexmetal S.A. najpierw jako Dyrektor Operacyjny w Hucie Aluminium "Konin" S.A. następnie Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Huty "Zawiercie" SA. Od 2002 r. zajmował stanowisko General Manager Grupy ArcelorMittal, równocześnie pełniąc funkcję Prezesa Zarządu Huta Warszawa oraz Prezesa Zarządu Silscrap Sp. z o.o.


Audley SHEPPARD
Partner Clifford Chance LLP; Szef globalnej praktyki Międzynarodowego Arbitrażu Handlowego i Prawa Międzynarodowego, Nowa Zelandia i Irlandia/Wielka Brytania

Partner w globalnej kancelarii prawnej Clifford Chance LLP w Londynie. Specjalizuje się w rozwiązywaniu sporów powstałych w związku z realizacją projektów infrastrukturalnych i energetycznych, a także w obszarze międzynarodowej wymiany handlowej i inwestycji – przy zastosowaniu arbitrażu i alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR). Występuje również w charakterze arbitra. Profesor wizytujący w School of International Arbitration, Queen Mary, University of London. Wiceprzewodniczący Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego w Londynie (LCIA) oraz członek Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego ICC. Aktywnie zaangażowany w prace Komisji Arbitrażu Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA) (Sprawozdawca w latach 1996-2006) oraz Komisji Arbitrażu stowarzyszenia International Bar Association (Współprzewodniczący, 2006-2007).

Sławomir S. SIKORA
Prezes Zarządu  Citi Handlowy

Sławomir S. Sikora jest Prezesem Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. Od marca 2005 r. pełni funkcję Chief Executive Officer i Citigroup Country Officer, odpowiadając za całość operacji Citigroup w Polsce. W latach 2005-2008 roku był członkiem Citigroup Management Committee w Nowym Jorku. W latach 2001-2003 był Prezesem Banku Amerykańskiego w Polsce. Od 1994 do 2001 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Powszechnego Banku Kredytowego S.A., gdzie odpowiadał za pion korporacyjny banku oraz bankowość inwestycyjną. W latach 1989-1994 sprawował szereg funkcji w Ministerstwie Finansów (m.in. stanowisko Dyrektora Departamentu Systemu Bankowego i Instytucji Finansowych). Sławomir S. Sikora jest absolwentem Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie SGH). Jest Członkiem Rady Związku Banków Polskich oraz Wiceprezydentem Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, a także członkiem Emerging Markets Advisory Council w International Institute of Finance. 

  Aleksander SMOLAR
Politolog, prezes Zarządu Fundacji im. Stefana Batorego

Współzałożyciel i członek Zarządu Europejskiej Rady Stosunków Międzynarodowych (European Council on Foreign Relations). Studiował socjologię i ekonomię na Uniwersytecie Warszawskim, stosunki międzynarodowe w John Hopkins University. W latach 1971-1989 na emigracji we Włoszech, Wielkiej Brytanii i we Francji. Od 1973 do 2007 pracownik naukowy francuskiego Krajowego Centrum Badań Naukowych (CNRS). Był współzałożycielem i redaktorem naczelnym emigracyjnego kwartalnika politycznego „Aneks”. Pełnił funkcję rzecznika Komitetu Samoobrony Społecznej KOR za granicą. Był doradcą ds. politycznych premiera Tadeusza Mazowieckiego, oraz doradcą ds. polityki zagranicznej premier Hanny Suchockiej. Ostatnio wydał książkę „Tabu i niewinność”.

dr Ludwik SOBOLEWSKI
Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Urodzony w 1965 r. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UJ oraz studiów doktoranckich na Uniwersytecie Panthéon - Assas - Paris II. Doktor nauk prawnych, radca prawny, egzaminowany aplikant sędziowski. Pracował na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, w Urzędzie Rady Ministrów (1992-1993), jako doradca Ministra w Gabinecie Ministra (1993), a następnie dyrektor Zespołu Organizacyjnego URM (1993), doradca Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz szef zespołu ds. organizacyjnego wydzielenia Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych ze struktur GPW (1994), wiceprezes Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (1994-2006), prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (od 2006), przewodniczący Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (2006 - 2008 r). Od 2008 r. wiceprzewodniczący tej Rady. Od czerwca 2009 r. przewodniczący Rady Nadzorczej BondSpot.   

Hernando de SOTO
Prezes Instytutu Wolności i Demokracji, Peru

Prezes Instytut Wolności i Demokracji (ILD) -  cieszącego się międzynarodowym uznaniem think-tanku działającego w Limie, w Peru i specjalizującego się w tworzeniu systemów prawnych umożliwiających najbiedniejszym grupom społecznym dostęp do praw własności. Magazyny „Time” i „Forbes” uznały go za jednego z wiodących innowatorów na świecie, a ponad 20.000 czytelników „Prospects” i „Foreign Policy” wybrało go do grona 13 największych „intelektualistów-rzeczników spraw publicznych” na świecie. Pełnił funkcję Prezesa Komitetu Wykonawczego organizacji państw eksporterów miedzi (CIPEC) oraz Prezesa Universal Engineering Corporation. Był szefem grupy Swiss Bank Corporation Consultant Group oraz Prezesem banku centralnego Peru. Doradzał szefom rządów kilku krajów w sprawie programów reform praw własności. Autor książek „Inny szlak” i „Tajemnica kapitału”.

Beata STELMACH
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

Absolwentka SGPiS (obecnie SGH), Calgary University (MBA) oraz INSEAD (MBA). W Komisji Papierów Wartościowych była Dyrektorem Sekretariatu i Rzecznikiem Prasowym. Brała udział w negocjacjach o przystąpienie Polski do OECD i UE. Konsultant Banku Światowego na Ukrainie (1996) i w Rosji (1997).  Brała udział we wprowadzaniu na rynek Pekao/Alliance PTE SA w 1999 r.  W latach 2000–01 Prezes Zarządu Warszawskiej Giełdy Towarowej SA. Następnie, do 2005 roku w radzie nadzorczej, a od 2002 w zarządzie Prokom Software SA. W latach 2005–07 w zarządzie Intrum Justitia TFI.  W latach 2007–11 we władzach spółek giełdowych m.in. MCI Management SA.  W latach 2006-11 Prezes Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych i członek władz European Issuers. Od 1 maja 2011 roku Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Eric STEWART
Partner, Williams & Jensen, Przewodniczący US – Poland Business Council, USA

Jest Partnerem w waszyngtońskieJ firmie prawniczej Williams & Jansen. Pełni również funkcję Starszego Doradcy US Chamber of Commerce oraz Dyrektora Wykonawczego US -Turkmenistan Business Council i Przewodniczącego US-Poland Business Council. Zanim związał się z Williams & Jensen i US Chamber of Commerce, zajmował wysokie stanowiska w Gabinecie Zastępcy Sekretarza Stanu ds. Europy i Eurazji w Departamencie Handlu Stanów Zjednoczonych. Był również zaangażowany w sprawy zabezpieczenia społecznego i polityki energetycznej. Został mianowany p.o. Zastępcy Sekretarza i otrzymał najwyższy certyfikat bezpieczeństwa. W 2006 roku odznaczony przez Prezydenta Węgier Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Republiki Węgierskiej. W 2002 roku otrzymał nagrodę The Ohio University 2002 Outstanding Recent Graduate Award - przyznawaną najznamienitszym absolwentom uczelni.

prof. Magdalena ŚRODA
Profesor etyki i filozofii; publicystka, feministka

Adiunkt w Zakładzie Etyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka wielu publikacji z zakresu filozofii politycznej i moralnej oraz książek m.in: „Idea godności w historii i etyce” (1993), „Idee, normy i wartości moralne” (1994), „Kobiety i władza” (2009), „Etyka dla myślących” (2010). Od 1993 redaktor ETYKI oraz Rady Naukowej PRZEGLĄDU FILOZOFICZNEGO; członkini Europejskiego Instytutu Równości Gender w Wilnie, założycielka i kierowniczka Podyplomowych Studiów Etyki i Filozofii (UW); członkini Komitetu Etyki Polskiej Akademii Nauk, Rady Instytutu Spraw Publicznych, Rady Societas/Communitas. Jest uczestniczką licznych staży i stypendiów zagranicznych (m.in. USA, Francja, Belgia). Zdobyła wiele prestiżowych tytułów, m.in. Polki roku 2009 czy Europejczyka roku 2010 (w kategorii „uczony”). W rządzie M. Belki pełniła funkcję ministra Pełnomocnika Rządu ds. Równego statusu Kobiet i Mężczyzn.

dr Alek TARKOWSKI
Doktor socjologii, dyrektor Centrum Cyfrowego Projekt: Polska, członek zespołu Doradców Strategicznych przy Prezesie Rady Ministrów

Dr Tarkowski jest dyrektorem Centrum Cyfrowego Projekt: Polska, think-and-do-tanku budującego w Polsce cyfrowe społeczeństwo obywatelskie. Członek Zespołu Doradców Strategicznych przy Prezesie Rady Ministrów, odpowiedzialny za kwestie dotyczące rozwoju społeczeństwa cyfrowego. Współautor raportu "Polska 2030". Koordynator Creative Commons Polska, projektu wdrażającego otwarte modele prawa autorskiego. Ekspert w zakresie socjologii internetu,  społecznych i kulturowych skutków wykorzystania technologii cyfrowych, oraz otwartych modeli produkcji wiedzy i komunikacji.


Tomasz TERLECKI
Dyrektor Programu Europy Środkowo-Wschodniej, European Climate Foundation

Pracując w ECF Tomasz Terlecki buduje i zarządza portfelem projektów w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Jest założycielem i byłym Dyrektorem Wykonawczym CEE Bankwatch Network, jednej z największych organizacji pozarządowych, zajmującej się rzecznictwem na rzecz interesu społecznego w nowych państwach członkowskich UE.  Przez ponad dziesięć lat zajmował wyższe stanowiska kierownicze, specjalizując się w pozyskiwaniu środków (fundraising), zarządzaniu finansowym, budowaniu zdolności operacyjnej i rozwoju organizacyjnym. Posiada doświadczenie w zakresie międzynarodowego rzecznictwa na rzecz zrównoważonego rozwoju i sprawiedliwości społecznej.

prof. Robert L. THOMPSON
B. Dyrektor Banku Światowego ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi; profesor wizytujący John Hopkins University, School of Advanced International Studies, USA

Prof. Robert L. THOMPSON zakończył pracę na Uniwersytecie Illinois w Urbana-Champaign, gdzie kierował Katedrą Polityki Rolnej. Senior Fellow w Chicago Council on Global Affairs i członek International Food and Agricultural Trade Policy Council. B. Dyrektor ds. Rozwoju Wsi w Banku Światowym (1998-2002). Wcześniej Prezes Winrock International Institute for Agricultural Development (1993-1998), Dziekan Wydziału Rolnictwa (1987-1993) i profesor ekonomiki rolnictwa (1974-1993) na Uniwersytecie Purdue. Pełnił funkcję Zastępcy Sekretarza ds. Ekononomicznych w Amerykańskiem Departamencie Rolnictwa (1985-87) i Starszego Ekonomisty ds. Żywności i Rolnictwa w Radzie Doradców Ekonomicznych Prezydenta (1983-1985).

 
Jürgen R. THUMANN
Prezes BUSINESSEUROPE


Urodzony przedsiębiorca – w wieku 19 lat jako wspólnik objął kierownictwo firmy Thumann Stahl-Service Center i rozwinął rodzinne przedsiębiorstwo. Później założył w Dusseldorfie spółkę Heitkamp & Thumann KG, która obecnie zatrudnia około 2 300 pracowników w 16 zakładach w Europie, Azji i Ameryce Północnej. Zdobył bogate doświadczenie międzynarodowe. Został jednym z partnerów i prezesem firmy Hille & Müller. Zawsze angażował się w duże przedsięwzięcia biznesowe. Od 2005 do 2008 roku pełnił funkcję Prezesa Federacji Niemieckiego Przemysłu (BDI), a od stycznia 2009 roku jest jej Wiceprezesem. Jest również przewodniczącym lub członkiem rad nadzorczych wielu spółek. Przed objęciem stanowiska prezesa BDI pełnił funkcję prezesa Stowarzyszenia Przemysłu Stalowego i Metalowego (WSM) będącego organizacją członkowską BDI.

Donald TUSK
Premier Rzeczypospolitej Polskiej

Na Uniwersytecie Gdańskim uczestniczył w tworzeniu Studenckiego Komitetu Solidarności. Współpracował z Wolnymi Związkami Zawodowymi Wybrzeża, organizując grupy samokształceniowe i kolportaż wychodzącej poza cenzurą prasy i literatury. Był również współtwórcą Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Gdańsku, szefem "Solidarności" w Wydawnictwie Morskim oraz dziennikarzem wydawanego przez związek tygodnika "Samorządność". Przez 7 lat utrzymywał się z pracy fizycznej w spółdzielni "Świetlik". Był współzałożycielem Kongresu Liberalno-Demokratycznego. W kwietniu 1994 r. został jednym z wiceprzewodniczących Unii Wolności. W 1997 roku otrzymał mandat senatora z ramienia UW. Został wicemarszałkiem Senatu IV kadencji. Był również wicemarszałkiem Sejmu IV kadencji w latach 2001-2005. Poseł na Sejm I, IV, V, VI kadencji. Od kwietnia 2003 roku przewodniczący partii Platforma Obywatelska.

Herman Van ROMPUY
Przewodniczący Rady Europejskiej
, Belgia

Były Premier Belgii (2009). Pełnił też funkcję Przewodniczącego Izby Reprezentantów i kilkakrotnie obejmował teki w rządzie Belgii, w tym między innymi Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów (1988), Wicepremiera oraz Ministra Budżetu (1993-1999). W 2004 roku został mianowany Ministrem Stanu. Zanim w 1975 roku wszedł do świata polityki pracował jako ekonomista w banku centralnym Belgii. Sprawował wiele funkcji w swojej partii i w parlamencie, gdzie zasiadał zarówno w Senacie (1988-1955), jak i w Izbie Reprezentantów (1995-2009). Jest pierwszym stałym Przewodniczącym Rady Europejskiej. Urząd ten pełni od stycznia 2010 roku.

dr Sally UREN
Wiceprezes Forum for the Future, Wielka Brytania

W 2002 roku dołączyła do Forum for the Future, gdzie obecnie nadzoruje partnerstwa Forum w Wielkiej Brytanii i w wymiarze globalnym, jak również sieci i działania komunikacyjne Forum. Specjalizuje się w sektorach handlu detalicznego i produkcji żywności regularnie z nimi współpracując w celu wypracowania wspólnego zrozumienia obecnych problemów i dobrania odpowiednich rozwiązań. Jest członkiem panelu Chair of Kingfisher plc’s Independent Stakeholder Panel, a także brytyjskiego systemu certyfikowania zielonej energii - Green Energy Supply Certification Scheme. Jako członek niezależny zasiada w radzie technicznej zajmującej się ograniczaniem emisji - The Carbon Neutral Company’s Technical Advisory Board. Przewodnicząca Komitetu Doradczego nadzorującego rozwijającą się działalność Forum for the Future w USA. Zanim związała się z Forum, założyła i prowadziła Sustainability Group w prywatnej firmie konsultingowej Casella Stranger (obecnie należącej do Bureau Veritas).

Louis-Jacques URVOAS
Wiceprezes ds. Strategii Korporacyjnej i Długofalowej, EDF, Francja

Rozpoczął pracę w EDF jako kierownik ds. technicznych w obszarze sieci przesyłowych (1982), od 1998 roku kierownik a następnie dyrektor regionu  Normandii w Gaz de France. Był zaangażowany w tworzenie operatora systemów przesyłowych Gaz De France i na początku 2004 roku objął stanowisko wicedyrektora pionu operatorskiego. Przeszedł do Grupy EDF w związku z Programem Białych Certyfikatów, gdzie powierzono mu realizację programu optymalizacji energii i koordynację działań EDF w zakresie ograniczania energochłonności (2005). Był członkiem zespołu odpowiedzialnego za wdrożenie Projektu Efektywności Energetycznej Budynków (EEB) realizowanego przez Światową Radę Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (WBCSD) w 2006 i 2007 roku. W styczniu  został Dyrektor ds. Marketingu Strategicznego EDF (2008), Wiceprezes ds. Strategii Korporacyjnej i Długofalowej (2011).

Agata WACŁAWIK-WEJMAN
LL.M., doradca ds. polityki państwa i relacji z rządami, Google

Agata zarządza sprawami polityki państwa i relacji z rządami w firmie Google. Ma wieloletnie doświadczenie zawodowe z sektora rządowego, finansowego i spraw międzynarodowych. Między innymi zasiadała w zarządzie polskiego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i pracowała jako prawnik w Banku Światowym w Waszyngtonie oraz w Trybunale Konstytucyjnym w Polsce. Agata jest członkiem Centrum Prawa Bankowego na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz współzałożycielką think tanku prawniczego Inpris. Jest autorem publikacji naukowych i politycznych na temat rozwoju sektora publicznego i prywatnego, prawa rynków finansowych, ładu korporacyjnego i zarządzania w spółkach Skarbu Państwa. Jest adwokatem i członkiem korporacji adwokackiej stanu Nowy Jork.


Lech WAŁĘSA
B. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Przez lata 80. prowadził nielegalną działalność opozycyjną. W sierpniu 1980 roku był jednym z głównych inicjatorów protestu w Stoczni Gdańskiej i przewodniczącym Komitetu Strajkowego. W kolejnych dniach strajku został Przewodniczącym Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. 31 sierpnia 1980 z ramienia MKS podpisał z delegacją rządową Gdańskie Porozumienia Sierpniowe. W 1983 roku został laureatem Pokojowej Nagrody Nobla. W 1988 brał udział w organizowaniu strajku w Stoczni Gdańskiej oraz był współzałożycielem Komitetu Obywatelskiego przy przewodniczącym NSZZ "Solidarność". W 1989, jako przewodniczący strony opozycyjnej, zasiadł do rokowań z władzami komunistycznymi przy Okrągłym Stole, które doprowadziły do kompromisu, którego wynikiem były wybory 4 czerwca. 22 grudnia 1990 roku został pierwszym po wojnie, demokratycznie wybranym prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. W roku 1995 założył Fundację „Instytut Lecha Wałęsy”, której zadaniem jest wspieranie demokracji i samorządności w Polsce i na świecie.


Dorota WARAKOMSKA
Dziennikarka telewizyjna i komentatorka wydarzeń międzynarodowych, doradca medialny

Pracowała przez 15 lat w TVP, od 1991 roku. Jako reporter obsługiwała najważniejsze wydarzenia polityczne i gospodarcze w Polsce i na świecie, m. in. wejście Polski do NATO, przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, pielgrzymkę Jana Pawła II na Kubę. Przez 4 lata (1997-2001) była korespondentem w USA. Przeprowadziła wywiady m.in. z prezydentem USA George’m W. Bush’em, z pierwszą Damą - Hillary Clinton, z sekretarzem Stanu Madeleine Albright oraz z płk. Ryszardem Kuklińskim. Jako prezenter prowadziła najważniejsze programy informacyjne: Wiadomości (1992-1997) i Panoramę (2001-2004). Kierowała zespołami dziennikarskimi Panoramy (2001-2004) i Wiadomości (2004-2006). Jako wicedyrektor Programu 1 TVP (2004-2006) koordynowała wszystkie programy informacyjne. W 2007 felietonistka i reporterka miesięcznika turystycznego „Podróże”.

Adam WILANOWSKI
Założyciel i współwłaściciel LEDIKO Walendowski i Wilanowski Sp. J.

Ekspert w zakresie energooszczędnego i proekologicznego oświetlenia wykorzystującego technologię diod LED. Aktywnie zajmuje się upowszechnianiem i wdrażaniem oświetlenia LED od 2001 roku. Założyciel i współwłaściciel firmy LEDIKO będącej pionierską polską firmą zajmującą się projektowaniem i produkcją innowacyjnych i energooszczędnych rozwiązań oświetleniowych. Współzarządzana przez niego firma LEDIKO była wielokrotnie nagradzana za osiągnięcia w zakresie promowania rozwiązań proekologicznych między innymi w ogólnopolskich konkursach „Czysty Biznes” i „Biznes dla Środowiska” oraz jest laureatem pierwszej edycji projektu „GreenEvo” Ministerstwa Środowiska RP. Jest członkiem Polskiego Związku Producentów Oświetlenia.

 
prof. Oliver E. WILLIAMSON
Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii w 2009 roku
, USA  

Profesor Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley. Członek Narodowej Akademii Nauk, Amerykańskiej Akademii Sztuki i Nauk i Towarzystwa  Ekonometrycznego. Otrzymał 12 honorowych tytułów naukowych, nadanych przez wyższe uczelnie, a także tytuły i godności przyznane przez liczne instytucje, m.in.: Fulbright Professor, Guggenheim Fellow, Fellow at the Center for Advanced Study in the Behavioral Sciences, Distinguished Senior U.S. Scientist, Alexander von Humboldt-Stiftung i John von Neumann Lecturer. W 1988 roku przyznano mu nagrodę Irwin Award za wkład naukowy w dziedzinie wiedzy o zarządzaniu. W 2004 roku otrzymał nagrodę H. C. Recktenwald Prize z ekonomii, a w 2007 roku tytuł Distinguished Fellow, nadany przez Amerykańskie Towarzystwo Ekonomiczne. W 2009 roku został laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii. Jest honorowym redaktorem oraz założycielem pisma Journal of Law, Economics and Organization i byłym prezesem Western Economic Association oraz International Society for New Institutional Economics. Opublikował sześć książek i ponad 140 artykułów. Jedna z nich, "Ekonomiczne instytucje kapitalizmu", jest najczęściej cytowaną pracą z dziedziny badań nad naukami społecznymi.

prof. Andrzej Józef WISZNIEWSKI
Profesor zwyczajny, Politechnika Wrocławska

Studia ukończył w roku 1957, na wydziale elektrycznym Politechniki Wrocławskiej; doktorat w roku 1961, habilitacja w roku 1966,  profesor nzw. w roku 1972,  zw. w roku 1990. rektor Politechniki Wrocławskiej 1990-1996;  Minister Nauki i Przewodniczący KBN 1997 – 2001. Autor 9 książek i ponad 130 artykułów naukowych. Doktor Honoris Causa Central Connecticut State University, Politechniki Lwowskiej i Politechniki Wrocławskiej. Odznaczony  m.in. Orderem Odrodzenia Polski (kawalerskim, oficerskim i komandorskim), Komandoria Orderu św. Sylwestra i wielu innymi. Obecnie kontynuuje pracę na Politechnice Wrocławskiej. 

Maciej WITUCKI
Prezes Grupy Telekomunikacja Polska

Stanowisko prezesa zarządu Telekomunikacji Polskiej objął 6 listopada 2006 roku. Karierę zawodową rozpoczął w Banku Cetelem (Grupa Paribas) – najpierw we Francji, gdzie współtworzył biznesplan ekspansji na polski rynek spółki-córki, a następnie w Polsce, będąc członkiem zarządu Cetelem Polska. W 2001 r. został członkiem, a później w 2005 r. prezesem zarządu Lukas Banku (Grupa Crédit Agricole). Od 2009 r. członek Rady Dyrektorów Atlantic Council of the United States, czołowego amerykańskiego think tanku, zajmującego się inicjowaniem publicznych debat na temat polityki międzynarodowej. Jest także członkiem Rady Fundacji Centrum im. prof. Bronisława Geremka. Działa w organizacjach branżowych będąc m.in. członkiem Rady Fundacji Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych oraz członkiem Zarządu PKPP Lewiatan. Od września 2010 jest prezesem Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce (CCIFP).

Dr Paweł WOJCIECHOWSKI
Ambasador, Stały przedstawiciel Polski przy OECD


Polski ekonomista, menedżer, doktor nauk technicznych w dziedzinie informatyki, a także dyplomata. W 2006 minister finansów, od 2009 do 2010 wiceminister spraw zagranicznych w randzie podsekretarza stanu.

Dr Bartosz Wojszczyk
Globalny Dyrektor ds. Rozwoju Technologii dla Inteligentnych Sieci, GE Energy

Dyrektor ds. rozwoju technologii Smart Grid (inteligentnych sieci elektroenergetycznych) w GE Energy, w dziale przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej. Członek stowarzyszenia IEEE Power Engineering Society / Standards Association (IEEE 1547) oraz IBC Asia, Komisji Doradczej ds. Inteligentnych Sieci Elektroenergetycznych. Pracował w międzynarodowych firmach, w tym: Accenture, Quanta-Technology (Quanta Services), Legrand-Fael (Legrand), Energy Recovery Group i innych.

Stephen Kai WONG
Dyrektor, Hong Kong Economic and Trade Affairs (Region Europy Środkowo-Wschodniej), Przedstawiciel Rządu Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Hongkongu, ChRL

Reprezentuje rząd Specjalnej Strefy Ekonomicznej Hongkongu i odpowiada za kontakty gospodarcze a także nawiązywanie i utrzymywanie relacji z rządami, politykami, organizacjami handlowymi, korporacjami, środowiskami akademickimi, think-tankami. Jego głównym zadaniem jest promowanie interesów handlowych oraz ogólnego wizerunku Hongkongu w tym regionie. Jako stypendysta programu rządowego ukończył studia prawnicze i zdobył kwalifikacje zawodowe w Wielkiej Brytanii (1983). Pracował, pod auspicjami Stałej Misji Brytyjskiej,  jako ekspert w Centrum Praw Człowieka ONZ w Genewie (1991). Zajmował się w brytyjskiej administracji Hongkongu zmianami w przepisach, dotyczących wdrożenia konstytucyjnej zasady „Jeden kraj; Dwa systemy” (1996-2007), kwestiami prawnymi związanymi z wolnym handlem (WTO), mechanizmami rozwiązywania sporów cywilnych i gospodarczych.


  Marek WOSZCZYK
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

Od 2007 roku Marek Woszczyk pełnił obowiązki wiceprezesa Urzędu Regulacji Energetyki nadzorując prace Departamentu Taryf, Departamentu Promowania Konkurencji i Oddziałów Terenowych Urzędu. Z URE związany od 1998 roku. Pracował na stanowisku zastępcy dyrektora Oddziału Centralnego URE (1998 – 2007). Był pełnomocnym przedstawicielem Prezesa URE w Grupie Europejskich Regulatorów Energii i Gazu oraz w Regionalnym Stowarzyszeniu Regulatorów Rynków Energii, od 2005 roku w Komitecie ds. Konkurencji i Koncesji, a od 2006 roku w Zgromadzeniu Ogólnym. Od 18 maja 2011 roku jest członkiem Prezydium ERRA. Reprezentuje URE w Radzie Europejskich Regulatorów Energetyki, jako pierwszy przedstawiciel polskiego regulatora - wiceprzewodniczący Zarządu CEER (od 2011 roku). Woszczyk jest członkiem Rady Regulatorów Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki, bierze także udział w pracach Zespołu do spraw Polskiej Energetyki Jądrowej - organie pomocniczym Prezesa Rady Ministrów.

Cezary WÓJCIK
Profesor ekonomii w SGH i Polskiej Akademii Nauk oraz główny doradca ekonomiczny banku PBP

Uczestnik i absolwent programu z zakresu rozwoju przywództwa w Harvard Kennedy School of Government i programów dotyczących przywództwa w IESE oraz HEC Paris. Laureat nagrody Prezesa Rady Ministrów i nagrody Citibank za wybitne osiągnięcia w dziedzinie badań ekonomicznych.

prof. Günter VERHEUGEN
Profesor Uniwersytetu Europejskiego Viadrina, b. Komisarz UE ds. Przemysłu i Przedsiębiorczości
, Niemcy

Niemiecki polityk (członek FDP a od 1983 SDP). W latach 1983-1998  poseł Bundestagu i członek Komisji Spraw Zagranicznych Bundestagu. W 1998 roku został Wiceministrem Spraw Zagranicznych Niemiec. Rok później opuścił Bundestag i został Komisarzem UE ds. Rozszerzenia Unii w Komisji Prodiego. W czasie jego kadencji UE powiększyła się o 10 nowych państw członkowskich. W Komisji Barroso pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej oraz Komisarza ds. Przemysłu i Przedsiębiorczości. Po wycofaniu się z polityki został wykładowcą Uniwersytetu Europejskiego Viadrina.

Hiromi YAMAJI
Wiceprezes Wykonawczy, Przewodniczący Wykonawczy Rady Dyrektorów, Globalna Bankowość Inwestycyjna Nomura Securities Co., Japonia

Członek Zarządu Nomura Holdings od 2007 roku. Powierzono mu zadanie wzmocnienia międzynarodowej działalności grupy po przejęciu azjatyckich aktywów Lehman Brothers. Od kwietnia 2009 roku z europejskiej centrali firmy zarządza bankowością inwestycyjną Nomura Holdings w skali światowej. W latach 2002-2005 jako Prezes Nomura Europe Holdings nadzorował operacje na rynkach europejskich. Posiada bogate doświadczenie w dziedzinie międzynarodowych transakcji finansowych. Wcześniej zarządzał bankowością inwestycyjną w Global Investment Banking w Tokio, gdzie nadzorował szereg największych transakcji w Japonii. Jednocześnie pełnił funkcję Prezesa Nomura Wasserstein Perella Co. Ltd. Dzięki wcześniejszej pracy w nowojorskim zespole Wasserstein Perella Corporate Strategy & Services posiada również szeroką wiedzę i doświadczenie w dziedzinie doradztwa korporacyjnego.

prof. Claudia ZEISBERGER
Profesor i wykładowca INSEAD Business School i Centre for Decision Making and Risk Analysis; członek Financial Women’s Association w Singapurze, Francja


Profesor Teorii Decyzji w szkole biznesu INSEAD oraz jeden z Dyrektorów Naukowych nowego wydziału Global Private Equity Initiative (GPEI). Wykładowca studiów MBA, EMBA i programów Executive Education w szkole biznesu INSEAD. Wielokrotnie nominowana do nagrody dla najlepszego wykładowcy (Best Teaching Award) w dziedzinie Private Equity. W 2009 i 2010 roku otrzymała wyróżnienie  Dziekana w uznaniu doskonałości nauczania programów MBA (Dean’s Commendation for Excellence in MBA Teaching). W trakcie 16 lat pracy w Azji doradzała inwestorom instytucjonalnym, szczególnie podmiotom zarządzającym aktywami rodzinnymi z Azji i Bliskiego Wschodu, w sprawie włączenia inwestycji typu Private Equity do posiadanych portfeli inwestycyjnych (www.insead.edu/gpei)

Jacek ŻAKOWSKI
Dziennikarz, komentator tygodnika „Polityka”

Kierownik Katedry Dziennikarstwa Collegium Civitas, co poniedziałek pisze komentarz w “Gazecie Wyborczej”, prowadzi piątkowe poranki w radiu TOK FM i piątkową wieczorną rozmowę „Gość tygodnia” w TVP Info. Wcześniej prowadził i współprowadził (z Piotrem Najsztubem) programy w TVP2, Polsacie, TVP1. W latach 1989-91 rzecznik prasowy OKP (reprezentacji „Solidarności” w sejmie i senacie). 1991-92 – pierwszy prezes Polskiej Agencji Informacyjnej. Laureat m.in. nagród PEN Clubu i dwóch Wiktorów, tytułu Dziennikarz Roku 1997. Autor kilkunastu książek – ostatnia „Zawał. Zrozumieć kryzys”.  Poprzednie m.in. „Rok 1989. Geremek opowiada, Żakowski pyta”, „Między panem a plebanem” (rozmowa z Adamem Michnikiem i ks Józefem Tischnerem),  „PRL dla początkujących” (z Jackiem Kuroniem), „Anty-TINA. Rozmowy o lepszym świecie, myśleniu i życiu”. 

© 2011 PKPP Lewiatan - Wszelkie prawa zastrzeżone