ORGANIZATORZY I PARTNERZY O Organizatorach   |   O Partnerach   |  

ORGANIZATOR  
  Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan zabiega o konkurencyjność polskiej gospodarki i sukces polskich przedsiębiorstw. Skupia ponad 50 branżowych i regionalnych związków pracodawców oraz kilkudziesięciu członków indywidualnych – łącznie reprezentuje 3500 firm, zatrudniających ponad sześćset trzydzieści tysięcy pracowników. Od momentu powstania, tj. od 1999 r. członkowie i eksperci PKPP Lewiatan zaopiniowali ponad 2500 projektów ustaw i rozporządzeń dotyczących różnych sfer gospodarki, zabiegając o uwzględnienie postulatów przedsiębiorców w procesach legislacyjnych. PKPP Lewiatan jako członek Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych opiniuje tak ważne regulacje gospodarcze, jak budżet, prawo pracy, prawo gospodarcze, a także zgłasza pod obrady Komisji najważniejsze dla jej członków sprawy. PKPP Lewiatan jako jedyna polska organizacja pracodawców ma od 2002 roku stałe biuro w Brukseli. Jego głównym zadaniem jest takie kształtowanie opinii i stanowisk eurodeputowanych w Parlamencie Europejskim oraz urzędników w Komisji Europejskiej, aby podejmowane przez nich decyzje były jak najkorzystniejsze dla firm, które są członkami Lewiatana i służyły rozwojowi całej gospodarki. Od lipca 2005 Prezydent Lewiatana jest Wiceprezydentem BUSINESSEUROPE. Działalność Lewiatana w Brukseli wspierają także przedstawiciele konfederacji biorący udział w pracach licznych komitetów i grup doradczych Komisji Europejskiej oraz 2 przedstawicieli w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym.   

WSPÓŁORGANIZATORZY   
BUSINESSEUROPE odgrywa kluczową rolę w Europie jako największa organizacja biznesowa, działająca na poziomie Unii Europejskiej. Zrzesza 40 federacji członkowskich, reprezentujących łącznie 20 milionów firm z 34 krajów. Głównym celem organizacji jest reprezentowanie interesów firm przed instytucjami europejskimi a przede wszystkim zachowanie i wzmocnienie korporacyjnej konkurencyjności. BUSINESSEUROPE udziela się w społecznym dialogu europejskim, wspierając sprawne funkcjonowanie rynków pracy. W skład organizacji wchodzi siedem Komitetów Głównych, około 60 Grup Pracujących oraz 45 pracowników biura kierowanego przez Dyrektora Generalnego Philippe’a De Bucka. BUSINESSEUROPE przewodzi obecny Prezydent - Jürgen Thumann. Władze BUSSINESEUROPE z siedzibą w Brukseli zarządzają całą organizacją, koordynują działania komisji ds. polityki oraz grup roboczych, przygotowują dokumenty określające stanowiska w różnych sprawach i komunikują je instytucjom unijnym, a także innym organom zarówno w Brukseli, jak i w krajach członkowskich. Przedstawiciele BUSINESSEUROPE angażują się również w prace Dialogu Społecznego (Social Dialogue), komitetów konsultacyjnych, zarządów spółek, a także konferencje oraz delegacje na najwyższych szczeblach.
 
Sopot – nowoczesny kurort z tradycjami. Od początku swego istnienia magiczny klimat Sopotu tworzyło nie tylko naturalne otoczenie, atmosfera zabawy i elegancji, ale przede wszystkim ludzie, którzy licznie odwiedzali kurort. W Sopocie udało się w sposób unikatowy zachować klimat przedwojennej melancholii i połączyć go z dynamicznie z rozwijającym się miastem licznych atrakcji i rozrywek. Dzieje się to za sprawą wyjątkowo bogatego programu kulturalnego oraz nowych możliwości, które zostały stworzone w mieście dzięki śmiałym inwestycjom, które zmieniły oblicze Sopotu. Dzisiejszy Sopot to nie tylko piaszczysta przepiękna plaża i morze z najdłuższym drewnianym molem w Europie, to najpopularniejszy w Polsce deptak ulica Bohaterów Monte Cassino, zwana Monciakiem, to malownicze wzgórza morenowe, to wreszcie miasto tonące w zieleni. Sopot, to również Opera Leśna – wizytówka Miasta. Obiekt ten uchodzi w opinii fachowców za jeden z najpiękniejszych i najznakomitszych pod względem akustycznym obiektów w Europie. Po modernizacji Opery, w sezonie 2012, na widowni będzie mogło zasiąść 5100 widzów. Niewątpliwą atrakcją kurortu jest hipodrom, jeden z trzech tego typu obiektów w Polsce. Rozciąga się malowniczo na powierzchni 40 hektarów. To również doskonałe miejsce organizowania różnych wydarzeń, spotkań, eventów. Dzisiejszy kurort to już ponad 200 klubów, pubów, dyskotek, restauracji, miejsca kultowe i niezapomniane. Miejsca gdzie można doskonale zjeść, napić się pysznej kawy, zorganizować spotkanie, aktywnie odpocząć.  


© 2011 PKPP Lewiatan - Wszelkie prawa zastrzeone