ORGANIZATORZY I PARTNERZY O Organizatorach   |   O Partnerach   |  

PARTNERZY STRATEGICZNI

Grupa TP jest jedną z najcenniejszych polskich marek i największą grupą telekomunikacyjną w Europie Środkowej. W jej skład wchodzi wiodący polski operator telekomunikacyjny Telekomunikacja Polska, PTK Centertel – operator sieci Orange oraz jeden z najpopularniejszych portali Wirtualna Polska. Grupa TP jako jedyna oferuje klientom indywidualnym i firmom kilkaset usług i kompleksowych rozwiązań telekomunikacyjnych, dostępnych na terenie całego kraju i poza jego granicami. Pod marką TP dostarcza m. in. nowoczesnych usług telefonii stacjonarnej, szybkiego, szerokopasmowego dostępu do internetu, w tym w technologii VDSL. Klienci mogą korzystać także z usługi telewizji cyfrowej, video na życzenie i licznych usług multimedialnych. Jedną z najważniejszych marek Grupy TP jest Orange – lider polskiego rynku telefonii komórkowej. Operator sieci Orange – PTK Centertel - powstał w 1991 r. jako pierwszy polski operator komórkowy. Z jego usług korzysta ponad 14 milionów klientów. Firma stale wprowadza na polski rynek najnowocześniejsze usługi mobilne i intensywnie rozbudowuje ich zasięg. Przykładem może być HSPA+ DC, najszybszy w Polsce, mobilny dostęp do internetu z prędkością do 42 Mb/s oraz usługi łączące technologie GSM/UMTS i CDMA.. Całkowity zasięg sieci Orange obejmuje 99,5 proc. populacji kraju. Orange to także wizytówka zaangażowania Grupy TP w działalność społeczną, oświatową i charytatywną. Od 2005 roku jest ona prowadzona przez Fundację Orange, która finansuje liczne, ogólnopolskie programy i projekty z zakresu edukacji, kultury, opieki zdrowotnej i wolontariatu. Fundacja realizuje programy autorskie, np. Telefon do Mamy, Dźwieki Marzeń czy Akademia Orange. Orange obecny jest także w sporcie, muzyce i filmie Przedsięwzięcia takie jak Orange Warsaw Festiwal, Orange Kino Letnie czy Orange Ekstraklasa sprawiły, że marka stała się jednym z najlepiej rozpoznawalnych sponsorów kultury i sportu. Orange jest Głównym Sponsorem Reprezentacji Polski w Piłce Nożnej i partnerem UEFA Euro 2012™

PKN ORLEN jest jedną z największych korporacji przemysłu naftowego w Europie Środkowo-Wschodniej, zaliczaną do pierwszej dziesiątki na świecie w kategorii "Refining & Marketing" według rankingu "Top 250 Global Energy Company". Koncern zajmuje się przerobem ropy naftowej na benzyny, olej napędowy, olej opałowy, paliwo lotnicze, tworzywa sztuczne i wyroby petrochemiczne. Spółka zarządza siedmioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie. Zintegrowany kompleks rafineryjno–petrochemiczny w Płocku zaliczany jest do najnowocześniejszych i najefektywniejszych tego typu obiektów w Europie. Nasze rafinerie przerabiają łącznie ponad 30 mln ton ropy naftowej rocznie. Firma posiada największą w Europie Centralnej sieć stacji paliw liczącą ponad 2 600 obiektów zlokalizowanych w Polsce, Niemczech, Czechach i na Litwie. Zapleczem sieci detalicznej ORLENU jest efektywna infrastruktura logistyczna, składająca się z naziemnych i podziemnych baz magazynowych oraz sieci rurociągów dalekosiężnych. Dzięki przemyślanym i konsekwentnie prowadzonym działaniom optymalizacyjnym oraz inwestycyjnym PKN ORLEN skutecznie realizuje przyjętą strategię rozwoju. Obejmuje on m.in. budowę nowych segmentów biznesowych i przekształcenie firmy w zintegrowany koncern paliwowo - energetyczny posiadający zdywersyfikowany portfel aktywów. Poprzez spółkę ORLEN Upstream Koncern realizuje projekty poszukiwawczo - wydobywcze na terenie Polski (m.in. gaz łupkowy), a także w łotewskiej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego.

 
PZU to lider na rynku ubezpieczeń i wśród instytucji finansowych w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej. Tradycje ubezpieczeń na ziemiach polskich, do których odwołuje się PZU sięgają 1803 roku, kiedy powstało pierwsze na ziemiach polskich towarzystwo ubezpieczeniowe. Klienci PZU mają do wyboru kilkaset rodzajów ubezpieczeń z segmentu ubezpieczeń majątkowych, na życie i innych. Firma działa również na rynku otwartych funduszy emerytalnych, funduszy inwestycyjnych oraz programów oszczędnościowych. W 2010 r. PZU SA zadebiutował na Giełdzie Papierów Wartościowych i tym samym stał się największą spółką ubezpieczeniową notowaną na warszawskim parkiecie. Akcje ubezpieczyciela kupiło ponad 250 tysięcy inwestorów indywidualnych i 2,6 tys. instytucji.  Już na debiucie kurs akcji PZU wzrósł o 12%. Czołowa pozycja Grupy PZU na polskim rynku finansowym znajduje potwierdzenie w wielu niezależnych rankingach. Agencja ratingowa Standard & Poor's przyznała PZU rating na poziomie „A”, jednocześnie najwyższą ocenę udzieloną dotychczas przez S&P polskiej instytucji finansowej. Ocena ta została utrzymana przez S&P w 2010 r. pomimo wypłaty 12,75 mld zł zaliczki na poczet największej dywidendy w historii polskiego rynku kapitałowego. PZU od lat wspiera inicjatywy kulturalne i naukowe oraz instytucje użyteczności publicznej. Jest m.in. mecenasem Zamku Królewskiego w Warszawie i Muzeum Narodowego w Krakowie. Jako jedna z niewielu firm ubezpieczeniowych, PZU utworzył fundusz prewencyjny, z którego finansuje inicjatywy związane z bezpieczeństwem na drogach, w górach i nad wodą, a także ochroną przeciwpożarową, ochroną zbiorów narodowych oraz profilaktyką zdrowotną i pomocą dla szpitali.
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych istnieje od roku 1993 roku. Oferuje pomoc i konsultacje dla spółek członkowskich w zakresie wymogów prawnych, regulacji rynku, relacji inwestorskich. Obecnie SEG skupia 257 spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych oraz alternatywnym rynku New Connect, reprezentujących blisko 85 proc. kapitalizacji emitentów krajowych. Pracami SEG kieruje prezes Mirosław Kachniewski. Celem Stowarzyszenia jest udzielania wsparcia spółkom w aspekcie informacyjnym (przekazywanie informacji o zmianach legislacyjnych możliwie najwcześniej, często na długo przed uchwaleniem przepisów), edukacyjnym (organizacja seminariów i konferencji) oraz prawnym (opracowywanie opinii prawnych, rekomendacji i interpretacji dotyczących nowych przepisów). Stowarzyszenie podejmuje prace na rzecz rozwoju rynku kapitałowego, poprzez działania edukacyjne, promujące i lobbingowe. Działa na rzecz integracji środowiska emitentów papierów wartościowych, podejmując organizację szkoleń, seminariów; reprezentuje wspólny interes tej grupy podmiotów. Podstawową metodą pracy Stowarzyszenia jest przekazywanie regulatorom rynku oczekiwań emitentów dotyczących poprawy funkcjonowania rynku papierów wartościowych, a także formułowanie propozycji zmian regulacji prawnych, zwiększających atrakcyjność giełdy, jako miejsca pozyskiwania kapitału dla podmiotów gospodarczych. SEG jest członkiem organizacji EuropeanIssuers, Mirosław Kachniewski, Prezes SEG wchodzi w skład Zarządu EuropeanIssuers.

PARTNERZY GŁÓWNI
  Bank Handlowy w Warszawie S.A., który działa pod marką Citi Handlowy, to jeden z najsilniejszych banków w Polsce. Założony w 1870 roku jest najstarszym bankiem komercyjnym w naszym kraju i jednym z najstarszych, nieprzerwanie działających banków w Europie. Stabilny bank, godny zaufania partner dla przedsiębiorstw, lider w dziedzinie społecznego zaangażowania to cechy, które od początku istnienia charakteryzują Bank Handlowy. Obecnie, Bank może zaoferować Klientom unikatowe rozwiązania łącząc międzynarodowe doświadczenie i globalny zasięg Citi, będącego strategicznym inwestorem, z doskonałą znajomością polskiego rynku. Poprzez nowoczesne systemy dystrybucji oraz ogólnokrajową sieć oddziałów obsługuje ponad 20 tysięcy Klientów korporacyjnych i ponad milion Klientów indywidualnych. Bank Handlowy, oprócz tradycyjnych usług bankowych, oferuje również instrumenty rynku kapitałowego oferowane przez Dom Maklerski Banku Handlowego SA oraz produkty Handlowy Leasing Sp. z o.o. 
CNN to wiodący, globalny 24-godzinny kanał informacyjny dostępny na wielu platformach multimedialnych, m.in. przez telewizję, urządzenia mobilne i internet. Od powstania stacji w 1985 r. jej znakiem rozpoznawczym są najświeższe wiadomości, informacje biznesowe i sportowe, analizy najważniejszy światowych wydarzeń, reportaże i programy dokumentalne. Dziś 24 sieci i usługi pod marką CNN dostępne są dla ponad dwóch miliardów ludzi w ponad 200 krajach. Współpraca CNN i PKPP Lewiatan kontynuuje obecności stacji w Polsce. W minionych latach CNN relacjonowała wiele wydarzeń z Polski oraz emitowała specjalne programy jej poświęcone: Eye on Poland, i-List Poland i Autumn of Change. CNN stale rozbudowuje siatkę międzynarodowych korespondentów. CNN posiada centra produkcyjne w Londynie, Hongkongu, Atlancie i Meksyku i 47 biur w największych miastach świata. Więcej o CNN International: www.cnn.com/international

Deloitte Polska jest jedną z wiodących firm doradczych w kraju, świadczącą usługi profesjonalne w obszarach audytu, doradztwa podatkowego, doradztwa prawnego, konsultingu strategicznego oraz technologicznego, zarządzania ryzykiem i doradztwa finansowego. Firma obsługuje duże krajowe przedsiębiorstwa, instytucje sektora finansowego i instytucje publiczne oraz obecne w Polsce firmy międzynarodowe. Przez ponad 20 lat obecności w Polsce firma konsekwentnie, zwiększała grono pracowników i klientów, między innymi poprzez połączenia z lokalnymi firmami audytorskimi i księgowymi. Dzięki tej strategii Deloitte jest w stanie oferować klientom usługi najwyższej jakości, łącząc wiedzę i zasoby globalnej firmy, obejmujące ponad 170 000 pracowników w 140 krajach, z cennym doświadczeniem specjalistów działających na lokalnych rynkach. Główne biuro Deloitte Polska mieści się w Warszawie, a sieć biur lokalnych obejmuje największe miasta polskie: Kraków, Gdańsk, Łódź, Wrocław, Katowice, Poznań oraz Szczecin. Dzięki temu, eksperci firmy są w stanie lepiej i szybciej obsługiwać klientów z południowej, północnej i zachodniej części Polski, zyskując jednocześnie pełniejszą wiedzę o realiach funkcjonowania tamtejszych firm. W swych polskich biurach firm zatrudnia łącznie ponad 1100 pracowników. Adres strony internetowej: www.deloitte.com/pl
  Dziennik Gazeta Prawna powstał w 2009 r. w wyniku połączenia dwóch cenionych ogólnopolskich dzienników: Gazety Prawnej oraz Dziennika Polska Europa Świat. Dziennik Gazeta Prawna jest gazetą opiniotwórczą o wyraźnym profilu biznesowym. Składa się z dwóch grzbietów: głównego o białym kolorze papieru, który ma charakter informacyjno-biznesowy i "żółtych stron" Gazety Prawnej. W 2010 r. Dziennik Gazeta Prawna wzmocnił treści gospodarczo - prawne, odświeżył layout i wprowadził nową winietę. Do grzbietu głównego w informacjach gospodarczo-biznesowych dodano komentarze prawne. Żółte strony „Gazety Prawnej” poświęcone tematyce prawno-podatkowej zyskały dodatkowe 4 strony. Tym samym wzmocniono kompetencje tytułu w obszarze prawnym. W każdy piątek ukazuje się w nowej formule biznesowej 16-kolumnowy „Magazyn. Pieniądze na weekend”, a także dodatek „Kultura” wraz z programem TV. Partnerem strategicznym „Dziennika Gazety Prawnej” jest Financial Times.


EDF, jeden z liderów na europejskim rynku energii, jest firmą zintegrowana, obecną w obszarach wytwarzania, przesyłu, dystrybucji, obrotu oraz sprzedaży energii. EDF, który jest największym producentem energii elektrycznej w Europie, we Francji posiada przede wszystkim elektrownie jądrowe i wodne, dzięki którym 95% wytwarzanej energii nie powoduje emisji CO2. We Francji, spółki przesyłu i dystrybucji energii z Grupy EDF eksploatują 1 285 000 km napowietrznych i kablowych linii średnich i niskich napięć oraz 100 000 km sieci wysokich i najwyższych napięć. Grupa posiada 28 mln klientów we Francji. W 2010 roku przychody Grupy wyniosły 65,2 mld euro, w tym 44,5% wypracowano poza Francją. EDF jest notowany na paryskiej giełdzie i wchodzi w skład indeksu CAC 40.


GRUPA ENERGA to holding energetyczny, działający w obszarze wytwarzania, obrotu, dystrybucji i przesyłu energii elektrycznej. ENERGA dostarcza energię elektryczną dla 2,5 mln gospodarstw domowych oraz do ponad 300 tys. firm, co daje jej około 17-procentowy udział w rynku sprzedaży energii elektrycznej. ENERGA jako silna i nowoczesna grupa kapitałowa o zasięgu ponadregionalnym, czuje się odpowiedzialna za kształt i rozwój otoczenia, w którym działa. Od lat angażuje się w różnorodne inicjatywy - kulturalne, społeczne, charytatywne, edukacyjne i prozdrowotne.


Fundacja „Instytut Lecha Wałęsy”. Instytut jest apolityczną organizacją pozarządową typu non-profit. Został ufundowany przez Prezydenta Lecha Wałęsę w grudniu 1995 i jest pierwszą fundacją prezydencką w Polsce. W ramach swojej działalności dokumentuje życie i działalność Lecha Wałęsy, kształtuje pozytywny obraz Polski i Polaków za granicą, działa na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego, tradycji niepodległościowej i solidarnościowej, propaguje zasady jawności i przejrzystości w polityce i działalności publicznej, przeciwdziała łamaniu prawa człowieka i wpiera procesy demokratyzacji społeczeństw, promuje dialog międzykulturowy i międzyreligijny oraz działa na rzecz aktywizacji i edukacji młodych pokoleń. www.ilw.org.pl
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest największą giełdą regionu Europy Środkowo-Wschodniej i organizuje obrót na jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków kapitałowych w Europie. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. GPW rozwija także Catalyst – rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynek energii. Od 9 listopada 2010 r. GPW jest spółka publiczna notowana na własnym parkiecie.
Intel Technology Poland z siedzibą w Gdańsku to polski oddział Intel Corporation, światowego giganta IT i lidera w dziedzinie produkcji mikroprocesorów. Gdański ośrodek, utworzony w 1999r.,  to największy z ponad 20 ośrodków badawczo-rozwojowych Intela w Europie. Światowej klasy inżynierowie zajmują się w nim projektowaniem, testowaniem oraz implementacją specjalistycznego oprogramowania wspierającego układy krzemowe (procesory, chipsety) w zakresie zarządzania, grafiki komputerowej oraz cyfrowego przetwarzania sygnałów. W Intel Technology Poland pracuje obecnie ponad 650 osób. Sam rok 2011 przyniesie wzrost zatrudnienia o ponad 150 pracowników. W czerwcu Intel Technology Poland po raz drugi z rzędu został najlepszym pracodawcą w Polsce w Badaniu Najlepsi Pracodawcy w kategorii dużych firm.
Początki firmy sięgają roku 1867, kiedy Henri Nestlé opracował pierwszą na świecie odżywkę dla niemowląt. Z czasem portfolio powiększyło się o czekoladę i wyroby cukiernicze, kawę, produkty kulinarne, mrożonki, napoje, produkty dla gastronomii i żywność dla zwierząt domowych. Dziś, Nestlé S.A. jest największą firmą spożywczą świata, posiada 480 fabryk w 87 krajach i zatrudnia 276 tyś. pracowników. Nestlé rozpoczęło działalność w Polsce w 1993 r. Firma produkuje i sprzedaje produkty żywnościowe m.in. pod tak znanymi markami jak NESCAFÉ, NESTLÉ, GERBER czy WINIARY. Jedną z części biznesu jest dział Nestlé Professional, zajmujący się segmentem out-of-home. Koncern posiada również udziały w firmach produkujących wodę mineralną (NAŁĘCZOWIANKA, NESTLÉ AQUAREL, PERRIER, VITTEL) oraz w przedsiębiorstwie Toruń-Pacific CPP. Nestlé w Polsce posiada 9 fabryk i zatrudnia w swoich polskich firmach łącznie ponad 5000 pracowników.

 
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. jest jednym z największych producentów i dostawców energii elektrycznej w Polsce oraz jedną z największych firm z sektora elektroenergetycznego w Europie Środkowej i Wschodniej. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa (węgla brunatnego), wytwarzaniu energii i finalnych sieci dystrybucyjnych, PGE gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej dla ponad 5 milionów domów, firm i instytucji. Działalność PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. koncentruje się na następujących obszarach: Energetyce Konwencjonalnej, Energetyce Odnawialnej, Energetyce Jądrowej, Dystrybucji, Sprzedaży Detalicznej i Obrocie Hurtowym. Jedną z najważniejszych zasad przyświecających Grupie Kapitałowej PGE jest zrównoważony rozwój. Roczna produkcja energii elektrycznej w Grupie PGE w 2010 roku wyniosła ok. 53 TWh netto, co stanowi ok. 42% produkcji krajowej.
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna obejmuje tereny inwestycyjne położone w północnej Polsce w województwach: pomorskim, kujawsko – pomorskim i zachodniopomorskim o łącznej powierzchni 1240 ha. Atutem Strefy jest doskonała lokalizacja w bezpośredniej bliskości morza, Bałtyckiego Terminala Kontenerowego, międzynarodowych portów lotniczych i w pobliżu europejskiego korytarza transportowego północ – południe. Strefa oferuje atrakcyjne działki z pełną infrastrukturą techniczną i drogową, gdzie działalność gospodarcza może być prowadzona na preferencyjnych zasadach. Przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą na terenie Pomorskiej SSE na podstawie zezwolenia, przysługuje zwolnienie z podatku dochodowego w wysokości od 40% do 70% wartości inwestycji lub dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna to idealne miejsce do inwestowania.
Provident Polska SA należy do międzynarodowej grupy finansowej International Personal Finance. Grupa jest notowana na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych i prowadzi działalność w sześciu krajach: na Węgrzech, w Słowacji, w Czechach, w Rumunii, w Meksyku i w Polsce. Provident działa na polskim rynku od 1997 roku. Firma jest liderem w segmencie szybkich pożyczek gotówkowych. Liczba klientów obsługiwanych w Polsce to 782 000, przy całkowitej liczbie klientów IPF wynoszącej 2 000 000. Provident należy do największych brytyjskich pracodawców w Polsce. Spółka zatrudnia 2400 pracowników i współpracuje z 8500 przedstawicieli w całym kraju. Provident aktywnie współpracuje z organizacjami branżowymi i pozarządowymi, a działania z zakresu odpowiedzialnego biznesu pełnią kluczową rolę w strategii firmy.  
"Puls Biznesu" wydawany jest przez spółkę Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o. należącą do szwedzkiego koncernu Bonnier Group. To jedyny dziennik na polskim rynku poświęcony wyłącznie gospodarce. Czytelnik znajdzie tu newsy ze świata biznesu i polityki, komentarze i porady specjalistów, raporty tematyczne, analizy i prognozy z dziedziny finansów. „Puls Biznesu” stara się być źródłem właściwych decyzji dla czytelników, rzecznikiem biznesu i przedsiębiorczości. Prognozuje i analizuje, w jaki sposób wydarzenia z dziś mogą wpłynąć na świat biznesu jutro, a wszystko to napisane jest prostym a jednocześnie nie pozbawionym treści językiem, dynamicznie i z werwą. Dziennik kierowany jest do kadry zarządzającej, osób podejmujących kluczowe w firmach decyzje i innych osób zainteresowanych tematyką biznesu. Od roku 2000 "Puls Biznesu" obecny jest także w internecie z portalem pb.pl - czytelnik znajdzie tu najświeższe newsy, notowania spółek, analizy, statystyki i komentarze. "Puls Biznesu" jest również organizatorem licznych konferencji dla środowiska biznesowego, rankingów i plebiscytów m.in. Gazele Biznesu, Filary Polskiej Gospodarki czy Giełdowa Spółka Roku.
 
PwC jest wiodącą globalną siecią firm świadczących profesjonalne usługi doradcze dla sektora publicznego i prywatnego. Korzystając z wiedzy i kwalifikacji ponad 161 000 pracowników w 154 krajach, budujemy relacje z klientami dzięki usługom świadczonym w oparciu o zasady najwyższej jakości, przejrzystości i uczciwości w działaniu.
RWE należy do piątki największych firm energetycznych w Europie. Specjalizuje się w wytwarzaniu, przesyle, dystrybucji oraz sprzedaży energii elektrycznej i gazu. RWE zaopatruje 16 milionów klientów w energię elektryczną i 8 milionów klientów w gaz. Na rynku polskim jest obecna od 1991 roku i zatrudnia 1600 pracowników. Największymi firmami należącymi do RWE w Polsce są RWE Polska odpowiedzialna za sprzedaż energii elektrycznej i wsparcie rozwoju Grupy w Polsce oraz RWE Stoen Operator, zarządzająca warszawską siecią elektroenergetyczną. RWE planuje dalszy rozwój w sektorze wytwarzania enegii w technologii nisko- i bezemisyjnej. Do 2015 roku RWE planuje uruchomić w Polsce farmy wiatrowe o mocy 300 MW. Zgodnie z mottem firmy „ The energy to lead” RWE w Polsce rozwija swoją działalność biznesową zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. 
Sąd Arbitrażowy przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan powołany uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Konfederacji z 15 lutego 2005 r. - to nowoczesna instytucja o randze międzynarodowej i regionalnej, służąca szybkiemu rozwiązywaniu sporów majątkowych i korporacyjnych. Dla przedsiębiorców oznacza uzyskiwanie szybkich orzeczeń rozstrzygających spory oraz obniżenie kosztów działalności gospodarczej. Powołanie Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan podąża za silnymi światowymi trendami coraz bardziej powszechnego korzystania z alternatywnych i polubownych dróg oraz środków rozwiązywania sporów, na podstawie prawa modelowego UNCITRAL, konwencji nowojorskiej z 1958 r. i konwencji europejskiej z 1961 r.
Tesco Polska jest częścią Grupy Tesco – jednej z największych firm handlowych na świecie. W Polsce jesteśmy obecni od 1995 roku, mamy 370 sklepów – od hipermarketów po sklepy osiedlowe. Misją Tesco jest zdobycie zaufania i lojalności klientów. Co tydzień sklepy Tesco odwiedza 5 milionów klientów, którym oferujemy 50000 produktów od 1500 polskich dostawców. Zatrudniając ponad 29000 pracowników, Tesco należy do największych polskich pracodawców. Jesteśmy liderem w poszukiwaniu rozwiązań problemu zmian klimatycznych. Stawiamy sobie ambitne cele z zakresu ochrony środowiska, pracujemy wspólnie z dostawcami by redukować emisję CO2 i korzystamy z globalnego doświadczenia, zachęcając naszych pracowników, klientów i lokalne społeczności do podejmowania działań proekologicznych.

 
Aktualność, interaktywność, najnowsza technologia, wiarygodność, profesjonalizm dziennikarzy oraz szybkość przekazu to najważniejsze atuty stacji TVN24. TVN24 to pierwszy całodobowy kanał informacyjny w Polsce, w sierpniu skończy 10 lat. Stacja nadaje z najnowocześniejszego studia w Europie. To z niego emitowane są co pół godziny serwisy informacyjne, a w paśmie Poranek – nawet co piętnaście minut. O aktualność informacji dba sieć reporterów w Warszawie w dziewięciu oddziałach w Polsce. Informacje zagraniczne płyną do stacji nieprzerwanym strumieniem dzięki światowym agencjom, reporterom i współpracownikom zagranicznym. TVN24 to marka, która w oczach odbiorców jest synonimem rzetelnej i zawsze aktualnej informacji. Widzowie TVN24 mają dostęp do newsów przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Oprócz serwisów, na antenie TVN24 obecne są transmisje ważnych wydarzeń. 
WPROST jest jednym z najbardziej opiniotwórczych tygodników w Polsce. Jego wydawcą jest Agencja Wydawniczo–Reklamowa WPROST. Od końca grudnia 2009 r. większościowym udziałowcem AWR WPROST jest Platforma Mediowa Point Group SA (GPW: POINTGROUP, PGM), jedna z najbardziej dynamicznych polskich firm sektora medialnego i wydawniczego. Od maja 2010 redaktorem naczelnym WPROST jest Tomasz Lis, jeden z najbardziej znanych polskich dziennikarzy. Pierwszy numer tygodnika WPROST ukazał się 5 grudnia 1982 roku. Wówczas było to wydawane w Poznaniu pismo społeczno-polityczne o tematyce regionalnej. W 1989 roku WPROST stało się tygodnikiem ogólnopolskim, zdobywając nowych czytelników i pozycję największego opiniotwórczego tygodnika w kraju. Od 1991 r. co roku w czerwcu tygodnik WPROST publikuje Listę 100 najbogatszych Polaków, najpełniejsze zestawienie tego typu w Polsce. Na ranking WPROST powołują się zarówno media krajowe, jak i zagraniczne.  
 

PARTNERZY PROGRAMOWI
„LIBERTÉ!” to liberalne pismo i instytucja, którego misją jest występowanie na rzecz społeczeństwa otwartego, wolnego rynku, zjednoczonej Europy oraz polepszenie stanu debaty publicznej w Polsce. W Radzie „LIBERTÉ!” zasiadają m.in.: Henryka Bochniarz, Janusz Lewandowski, Andrzej Olechowski. 

THINKTANK jest platformą wymiany doświadczeń między liderami biznesu i administracji publicznej. Prowadzi własne badania i rozwija ekspertyzę w 4 obszarach: innowacyjność, przywództwo, komunikacja i polityki publiczne. Wydaje także co kwartał Magazyn THINKTANK. 

PARTNERZY TECHNOLOGICZNI
Dell jest globalnym producentem komputerów, zajmującym 41. miejsce na liście największych firm świata - „Fortune 500”. Oferuje nowatorskie produkty i usługi dla klientów indywidualnych i firm, w tym laptopy i komputery stacjonarne, urządzenia mobilne, projektory, drukarki, rozwiązania z zakresu macierzy dyskowych oraz serwery.
  Google jest wiodącą globalną firmą technologiczną, założoną w 1998 r. przez doktorantów Uniwersytetu Stanforda Larry’ego Page’a i Sergeya Brina. Jej innowacje w dziedzinie wyszukiwania w internecie oferują milionom ludzi na całym świecie codzienny dostęp do informacji. www.google.pl

PARTNERZY WSPIERAJĄCY

Amerykańska Izba Handlowa w Polsce jest niedochodową i apolityczną organizacją, której celem jest aktywne promowanie amerykańskich inwestycji w Polsce oraz działania na rzecz poprawy klimatu inwestycyjnego. Obecnie w AmCham zrzeszonych jest ponad 300 firm.

Bioton S.A. polska firma biotechnologiczna, jedna z kilku na świecie firm produkujących rekombinowaną insulinę ludzką. 
Clifford Chance to jedna z największych globalnych kancelarii prawniczych z ok. 3200 prawników. Jedyna zintegrowana kancelaria obecna na największych rynkach świata, doradzająca przy najważniejszych projektach rządom, przedsiębiorcom i ustawodawcom.
CMS Cameron McKenna to jedna z największych międzynarodowych kancelarii prawniczych zatrudniająca ponad 120 prawników w Polsce i ok. 5000 w 28 krajach w ramach międzynarodowej sieci. Specjalizuje się w doradztwie strategicznym w wielu dziedzinach gospodarki. 
GESSEL to osiemnaście lat doświadczenia i pozycja jednej z wiodących kancelarii w Polsce, świadczącej kompleksową obsługę prawną. Najwyższa jakość usług oraz styl pracy zaowocowały wielokrotnymi rekomendacjami analityków, klientów oraz środowiska prawniczego.
Hill & Knowlton Poland to jedna z wiodących firm konsultingowych w Polsce oferująca PR korporacyjny, kryzysowy, marketingowy, Public Affairs, Healthcare PR, Digital PR, organizacje imprez i szkolenia. Zdobyła Srebrnego Lwa w PR Cannes Lions (2011). Więcej na www.hillandknowlton.pl.
METRO GROUP należy do czołówki światowego handlu. Działa w 33 krajach i zatrudnia 290.000 osób. W Polsce koncern prowadzi sieci handlowe MAKRO Cash & Carry, Real, Media Markt, Saturn, dając pracę 24.000 osób. 
  Microsoft jest międzynarodowym producentem oprogramowania komputerowego, a także dostawcą kompleksowych rozwiązań cloud computing, aplikacji serwerowych i innych technologii informatycznych dla klientów indywidualnych, firm i administracji. 
Salans to międzynarodowa kancelaria prawnicza, oferująca pełny zakres usług w 22 biurach na świecie. Salans świadczy usługi doradcze we wszystkich obszarach prawa, kluczowych dla prowadzenia działalności gospodarczej.

 
PARTNERZY LOGISTYCZNI
Enter Air jest największą linią czarterową w Polsce, choć swój pierwszy rejs wykonała w kwietniu 2010 r. Linia wozi turystów do najbardziej popularnych kurortów wakacyjnych. Enter Air lata samolotami Boeing B737-400 oraz B737-800. 
Konsalnet jest liderem branży ochrony osób i mienia w Polsce. Świadczy usługi ochrony fizycznej, monitoringu i instalacji systemów alarmowych oraz liczenia i wożenia gotówki na terenie całego kraju.
  Lufthansa oferuje połączenia z 211 miastami w 84 krajach i należy do największych i najbardziej innowacyjnych linii lotniczych na świecie. W Polsce z 7 miast proponuje ponad 200 połączeń tygodniowo do  największych portów przesiadkowych w Niemczech.
REDlink to innowacyjna platforma komunikacyjna, umożliwiająca masową, w pełni spersonalizowaną komunikację za pomocą  czterech zintegrowanych kanałów: SMS | EMAIL | FAX | VMS. To doskonałe narzędzie usprawniające oraz automatyzujące procesy związane z obsługą jak i budowaniem relacji z klientem.

© 2011 PKPP Lewiatan - Wszelkie prawa zastrzeone