PROGRAM Program ramowy   |   Sesje plenarne   |   Panele dyskusyjne   |   Forum Biznesu PW   |   Inne wydarzenia programowe   |  
DEMOKRACJA W MEDIACH, MEDIA W DEMOKRACJI
 • Jak media korzystają dziś z pozycji czwartej władzy?
 • Czy komercyjne media w obecnym kształcie zagrażają demokracji?
 • Jak sprawić, by media były rynkowe i zarazem odpowiedzialne społecznie?
 • Internet i media społecznościowe: nowe modele kształtowania opinii publicznej i ich wpływ na instytucje demokratyczne
WSPÓŁGOSPODARZ PANELU   

RAPORT OTWARCIA


CZY KAPITALIZM NISZCZY DEMOKRACJĘ?
 • Kapitalizm i demokracja – małżeństwo trwałe, ale czy partnerskie?
 • Czy korporacje mogą być demokratyczne?
 • Etyka i odpowiedzialność społeczna a zysk
WSPÓŁGOSPODARZ PANELU   

RAPORT OTWARCIA


PRZYWÓDZTWO W NOWEJ GLOBALNEJ RZECZYWISTOŚCI
 • Czy w dzisiejszej gospodarce globalnej konieczne jest nowe przywództwo i nowe podejście do organizowania współpracy między ludźmi?
 • Jaka jest różnica między politykiem czy menadżerem a liderem?
 • Czy można nauczyć się zespołowego przywództwa?
 • Jak w praktyce skłaniać ludzi do skuteczniejszej współpracy w społecznościach, organizacjach i biznesie?
WSPÓŁGOSPODARZ PANELU   

RAPORT OTWARCIA


INNOWACJA GŁUPCZE, INNOWACJA!
 • Na czym oprzeć konkurencyjność Europy i europejskich firm w przyszłości?
 • Wiedza, design, technologie, ludzie, kapitał: które z tych czynników są najważniejsze dla rozwoju innowacyjnych gospodarek?
 • Jakie polityki publiczne najlepiej wspierają innowacyjność firm?
 • Jak przejść od ideowych deklaracji do konkretnych działań?
 • Wschodzące i dynamiczne rynki jako źródło nowych, innowacyjnych modeli biznesowych
WSPÓŁGOSPODARZ PANELU   

RAPORT OTWARCIA


ARBITRAŻ - SYMBOL SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
 • Dlaczego Unia Europejska nie wspiera i nie rozpowszechnia wartości, jakie niesie ze sobą arbitraż handlowy?
 • Jakie są perspektywy rozwoju arbitrażu w krajach UE?
 • Czy arbitraż ma być niezależny, czy też ma się rozwijać w oparciu o instytucje unijne?
 • Rola środowiska arbitrażowego w unijnych inicjatywach ustawodawczych dotyczących arbitrażu
WSPÓŁGOSPODARZ PANELU    

RAPORT OTWARCIA


PROGNOZA DLA EUROPEJSKIEJ GOSPODARKI
 • Jakie lekcje płyną z kryzysu w Europie?
 • Perspektywy rozwoju gospodarek UE w najbliższych latach
 • Jakie są rekomendacje biznesu dla polityki gospodarczej UE i rządów państw członkowskich?
WSPÓŁGOSPODARZ PANELU   

RAPORT OTWARCIA


WARTOŚCI I INTERESY - TRUDNY MARIAŻ?
 • Czy da się prowadzić politykę opartą na wartościach?
 • Czy etyczność się opłaca? Czy można być solidarnym, dbając o własne interesy?
 • Czy prawdziwa demokracja jest możliwa bez jawnej identyfikacji interesów?
 • Kontrolna rola obywateli w zachowaniu balansu pomiędzy wartościami a interesami grupowymi
WSPÓŁGOSPODARZ PANELU     

RAPORT OTWARCIA


ENERGETYCZNE I EKOLOGICZNE DYLEMATY EUROPY
 • Bilans energetyczny świata 2050: co to oznacza dla Europy?
 • Czy Europę stać na jeszcze droższą energię?
 • Jak finansować wspólną politykę energetyczną?
 • Czysta energia a konkurencyjność europejskiej gospodarki
WSPÓŁGOSPODARZ PANELU     

RAPORT OTWARCIA


KONSEKWENCJE PANKONSUMPCJI
 • Co się stanie, kiedy cały świat zacznie konsumować tyle, co Amerykanie i Europejczycy?
 • Powszechne prawo do dobrobytu a zasoby planety
 • Jak zapewnić dziś światu zrównoważony rozwój?
 • Jak skutecznie zadbać o prawa najuboższych?
WSPÓŁGOSPODARZ PANELU   

RAPORT OTWARCIA


DOKĄD ZAPROWADZI NAS INTERNET?
 • Jak zmieni się biznes wobec nowych technologii, przełomowych modeli biznesowych i nowych potrzeb konsumentów?
 • Jakie problemy społeczne i gospodarcze może rozwiązać komputeryzacja?
 • Zagrożenia dla humanizmu w świecie technologii
WSPÓŁGOSPODARZ PANELU   

RAPORT OTWARCIA

KONIEC ŚWIATA MĘŻCZYZN?
 • Co wynika z faktu, że coraz więcej kapitału intelektualnego i społecznego jest w rękach kobiet?
 • Czy kobiety lepiej pasują do postindustrialnego społeczeństwa?
 • Jak państwo i biznes mogą skorzystać na polityce równouprawnienia i różnorodności?
WSPÓŁORGANIZATOR PANELU  

RAPORT OTWARCIA


KLIMAT: NOWE POLE BIZNESOWEJ GRY
 • Dobre praktyki - jak działania przeciwko globalnemu ociepleniu pomagają w osiąganiu lepszych wyników finansowych
 • Zmniejszanie śladu węglowego jako element strategii biznesowej - "zielone" koszty i przychody
 • Ekologia jako biznesowa konieczność - zmiana podejścia do zielonych technologii
 • Język korzyści, czyli jak mówić i przekonywać do obniżania emisyjności
WSPÓŁORGANIZATOR PANELU   

RAPORT OTWARCIA


NIEPOKÓJ O ŻYWNOŚĆ
 • Co oznacza dla Europy i świata szybki wzrost zapotrzebowania na żywność?
 • Jakie są ekonomiczne i polityczne skutki globalizacji produkcji i handlu żywnością?
 • Czy rynek żywności skazany jest na spekulacje i niestabilność?
 • Rola producentów żywności na rynkach starzejącej się Europy
 • Jakość i nowe technologie w walce z niedoborem żywności
WSPÓŁORGANIZATOR PANELU   

RAPORT OTWARCIA


INTELIGENTNE SIECI. ENERGETYKA NOWEJ GENERACJI
 • Rola inteligentnych sieci elektroenergetycznych w europejskiej polityce energetycznej i klimatycznej
 • Szanse i zagrożenia związane z wdrożeniem inteligentnych sieci w Polsce i innych krajach UE
 • Wpływ inteligentnych sieci na rozwój sektora nowoczesnych technologii i efektywność energetyczną
 • Czy inteligentne sieci mają sens bez dynamicznego zarządzania popytem?
 • Inteligentne sieci a cyberprzestępczość i zagrożenia prywatności
WSPÓŁORGANIZATOR PANELU    

RAPORT OTWARCIA


PRZYSZŁOŚĆ RYNKU LOTNICZEGO W EUROPIE
 • W jaki sposób lotnictwo wpływa na  rozwój ekonomiczny i społeczny?
 • Czy lotnictwo europejskie sprosta konkurencji z innych regionów?
 • Czy nowe technologie umożliwią wzrost przewozów? Jak mogą wpłynąć na zmniejszenie negatywnego wpływu lotnictwa na środowisko naturalne?
 • Jakie są największe wyzwania stojące przed lotnictwem  europejskim?
RAPORT OTWARCIA
© 2011 PKPP Lewiatan - Wszelkie prawa zastrzeone