O FORUM Idea   |   Patronaty honorowe   |   Rada Programowa   |   Miejsce konferencji   |  

Bezpośrednią okazją organizacji tegorocznego Forum była polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej. PKPP Lewiatan - w ramach obowiązków członkowskich w BUSINESSEUROPE - pełni w tym czasie rolę lidera europejskiego biznesu.

debata europejska potrzebuje świeżych pomysłów
Debata na temat przyszłości Unii Europejskiej nie daje odpowiedzi na wiele ważnych pytań. Jak zapobiec czarnym wizjom przyszłości kontynentu? Czy możliwa jest wspólna polityka prowzrostowa w świetle narastającego protekcjonizmu? Czy istnieje bezpieczna alternatywa dla dotychczasowego ładu globalnego? Oto niektóre z problemów, o których rozmawialiśmy z uczestnikami Forum. Wiele tematów, którymi zajmują się dziś politycy i europejska opinia publiczna ma wymiar ekonomiczny i jest to powód, dla którego w debacie mocno i wyraźnie powinien zabrzmieć głos przedsiębiorców z nowych i starych krajów Unii Europejskiej.

biznesowy pragmatyzm
Celem sopockiej konferencji było poszukiwanie nowych pomysłów i realnych rozwiązań dla najważniejszych wyzwań, stojących przed Polską, Europą i światem. Podjęliśmy to zadanie z biznesowym pragmatyzmem, bez ideologicznego zaciemniania sedna spraw. Tylko takie podejście może przynieść konstruktywne efekty. Jeśli europejska gospodarka ma być bardziej konkurencyjna, w dyskusji o zasadach nowego ładu gospodarczego po kryzysie musi być brany pod uwagę głos przedsiębiorców. Forum w Sopocie stał się do tego najlepszą okazją.

po Forum
Zgłoszone podczas dyskusji idee i wnioski zostaną opracowane w formie rekomendacji europejskiego biznesu, a następnie przesłane organom Unii Europejskiej, rządom państw członkowskich, zainteresowanym instytucjom i mediom. 
 

© 2011 PKPP Lewiatan - Wszelkie prawa zastrzeżone