O FORUM Idea   |   Patronaty honorowe   |   Rada Programowa   |   Miejsce konferencji   |  

DEBATA EUROPEJSKA POTRZEBUJE ŚWIEŻYCH POMYSŁÓW

Wiele tematów, którymi zajmują się dziś politycy i europejska opinia publiczna ma wymiar ekonomiczny i jest to powód, dla którego w tej debacie mocno i wyraźnie powinien też zabrzmieć głos przedsiębiorców z nowych i starych krajów UE.

Bezpośrednią okazją organizacji tegorocznego Forum była polska Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej. PKPP Lewiatan w ramach swoich obowiązków członkowskich w BUSINESSEUROPE pełni w tym czasie rolę lidera europejskiego biznesu.
Debata na temat przyszłości Unii Europejskiej nie daje odpowiedzi na wiele ważnych pytań. Jak zapobiec czarnym wizjom przyszłości kontynentu? Czy możliwa jest wspólna polityka pro-wzrostowa w UE w świetle narastającego protekcjonizmu? Czy istnieje bezpieczna alternatywa dla dotychczasowego ładu globalnego? Oto niektóre z problemów, o których chcieliśmy rozmawiać z uczestnikami Forum.
Celem sopockiego Forum było poszukiwanie nowych pomysłów i realnych rozwiązań dla najważniejszych wyzwań stojących przed Polską, Europą i światem. Podjęliśmy to zadanie z biznesowym pragmatyzmem, bez ideologicznego zaciemniania sedna spraw. Uważamy, że tylko takie podejście może przynieść efekty.
Jeśli europejska gospodarka ma być bardziej konkurencyjna w świecie, w dyskusji o zasadach nowego ładu gospodarczego po kryzysie musi być brany pod uwagę głos przedsiębiorców. Forum w Sopocie stał się do tego dobrą okazją.
Po raz pierwszy tak wyraźnie punkt widzenia na najważniejsze problemy Europy przedstawili przedsiębiorcy z Polski. Mieliśmy nadzieje, że także i ten fakt okaże się interesujący się dla gości ze starych krajów UE.
© 2011 PKPP Lewiatan - Wszelkie prawa zastrzeżone